PROJEKTY AKTUÁLNĚ


INFORMACE O ÚČASTI V PROJEKTU ŠABLONY OP JAK

V souladu s pravidly publicity projektu si vás dovolujeme informovat o aktivní účasti ZŠ Inspíria v projektu ŠABLONY OP JAK.

Tento projekt byl v naší škole oficiálně zahájen 1. 7. 2023 a bude realizován v období 1. 7. 2023 - 31. 12. 2025. více informací o projektu: ZDE


15. 1. 2023


Závěrečná zpráva o projektu Chytrá škola - Nadace O2

V uplynulém roce 2022 jsme se ve naší škole (ZŠ Inspíria) zaměřili také na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu, mediální a počítačové gramotnosti i na rozvoj využívání moderních technologií ve výuce. Díky projektu O2 Chytrá škola od Nadace O2 se nám podařilo realizovat 16 výukových programů, seminářů jak pro žáky, tak rodiče a pedagogy. 

Tento projekt si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu. 

Realizovali jsme: 

 Interaktivní program - Digitální nadužívání (Linkin Sphere) 

Interaktivní program Kyberpredátoři (Peer program - Linkin Sphere) 

Interaktivní program Zdraví v kyberprostoru (Linkin Sphere)

Interaktivní přednáška - Bezpečí v prostředí Microsoft Office pro žáky, rodiče a učitele 

Videokurz pro rodiče - e-bezpečí pro rodiče 

Workshop - My, děti a média - pro učitele a rodiče Interaktivní program 

Kyberšikana (Peer program - Linkin Sphere) 

Interaktivní program Kyberhrozba (lektoři z Linkin Sphere) 

Workshop - Zoom pro žáky, učitele a rodiče 

Workshop - EduPage pro žáky, rodiče a učitele 

Děti reagovaly na témata se zaujetím. Bylo znát, že tato oblast, se kterou se setkávají ve svých životech, je pro ně přitažlivá a zajímá je. Mnohá témata byla pro ně nová, překvapivá. Důležité informace a zjištění si odnášely zejména z oblasti možných rizik, věkových hranic pro pohyb na sociálních sítích, fake news a vůbec zjištění, jak moc mohou být média zavádějící. Pochopily, jak je důležité dodržovat i v této oblasti bezpečnostní pravidla, s rozumem sdílet informace a používat kritické myšlení při užívání médií. 

Pedagogové velmi ocenili rozšíření obzoru v této oblasti. Návštěvy externích lektorů hodnotili jako velmi přínosné. Některé názory si tak mohli vytříbit a posunout je dle nových dostupných informací. Uvítali také inspiraci v oblasti metod práce s dětmi na těchto tématech. Užitečné pro ně byly odkazy na metodiku na webových stránkách 02 Chytrá škola. 

Rodiče projevili zájmem o tato témata zejména z důvodu setkávání se s nimi v každodenním životě a možnosti dostat se k novým informacím. Přínosné se jevily debaty a semináře, kde se mohli konkrétně doptat a řešit své individuální zkušenosti a problémy. Technické semináře jim otevřely cestu k větší efektivitě při zacházení s využívanými školními aplikacemi. 

 Děkujeme O2 Nadaci za podporu v této oblasti a vřele doporučujeme!KUNDALINÍ JÓGA VE ŠKOLE INSPÍRIA 

Milí rodiče, Inspiranti i přátelé školy,

S radostí Vás zveme se Sabinou Kočovou na výpravy do světa KUNDALINÍ JÓGY VE ŠKOLE INSPÍRIA.
V ÚTERÝ 1. 11. 2022 OD 18:00 ( dále 15. 11., 29. 11.)

Co je to kundaliní jóga?
• Kundaliní jóga je jóga čistého a jasného vědomí.
• Kundaliní jóga je cvičení, relaxace a meditace v jednom.
• Kundaliní jóga je prevence k udržení harmonie na fyzické, psychické i duševní úrovni.
• Kundaliní jóga se cvičí se zavřenýma očima, většinou nabízíme varianty cviků, aby si každý užil podle svých momentálních možností a potřeb.
I muži vítáni!

Chcete-li se dozvědět o Sabině či kundaliní józe více mrkněte na www.inspiralaplzen.cz.
Přihlášky předem. Děkujeme.
Těšíme se na společné dobrodružství.
S úctou... Sabi a Martina


25. 5. 2022 

Prevence rizikového chování na internetu v ZŠ Inspíria

Dne 4. 5. 2022 jsme v naší škole přivítali skvělé lektory z osvětové neziskové organizace Linkin Sphere, z.s.

Pro 1.-3. třídu si připravili interaktivní program Zdraví v kyberprostoru, jehož cílem bylo upozornit děti na rizika nadměrného užívání technologií a na to, jak důležité je trávit svůj volný čas bez technologií.

Pro 4. a 6. třídu byl určen interaktivní program Kyberpredátoři - Peer program. Žáci si uvědomili, jaká rizika s sebou nese sdílení intimního materiálu a vyzkoušeli si ověřit identitu druhého pomocí fotografie.

Interaktivní program Digitální nadužívání pro rodiče přinesl témata jako nadměrné hraní videoher, konzumování obsahu na sociálních sítích a digitální závislosti obecně.

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola.


1. 2. 2022

INFORMACE O ÚČASTI V PROJEKTU NADACE O2 - O2 CHYTRÁ ŠKOLA

O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Základní škola Inspíria s.r.o. získala pro rok 2022 v rámci projektu O2 Chytrá škola grant ve výši 93.980 Kč.

Dílčí aktivity směřujeme na vzdělávání v oblasti digitálního nadužívání, kyberhrozeb, mediální gramotnosti a práce se školským systémem EduPage, MS Office a Zoom.

Cílová skupina: žáci, rodiče a zaměstnanci ZŠ Inspíria (učitelé a nepedagogičtí pracovníci), veřejnost

Cíle projektu:

  • komplexní proškolení žáků, učitelů i rodičů v oblasti digitální a mediální gramotnosti

  • prevence rizikového chování v kyber-prostoru (kyber-šikana, kyber-predátoři)

  • eliminace nežádoucích dopadů spojených s užíváním médií a technologií (bezpečnost na internetu, dopad na zdraví)

  • pomoc učitelům a rodičům orientovat se ve světě médií a digitálních technologií a následně předávat získané znalosti dětem

  • proškolení všech cílových skupin:

školní systém EduPage (prohloubení znalostí, využití pokročilých funkcí)

aplikace Zoom (distanční výuka, online prezentace)

gramotnost a bezpečnost v MS Office

  • pozitivní dopad na budoucnost vzdělávání digitální bezpečnosti na škole

  • výstupy z projektu v budoucnu začlenit do výuky a používat k edukaci rodičů a učitelů

Více o grantovém programu na https://o2chytraskola.cz/.

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola 1. 9. 2021

INFORMACE O ÚČASTI V PROJEKTU OP VVV - ŠABLONY III.  

V souladu s pravidly publicity projektu si vás dovolujeme informovat o aktivní účasti ZŠ Inspíria v projektu OP VVV - ŠABLONY III. - ZŠ INSPÍRIA.

Tento projekt byl v naší škole oficiálně zahájen 1. 9.2021 a bude realizován v období 1. 9. 2021-30. 6. 2023. více informací o projektu: zde