AKTUALITY:

AKTUÁLNĚ:

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


KUNDALINÍ JÓGA VE ŠKOLE INSPÍRIA 

Milí rodiče, Inspiranti i přátelé školy,

S radostí Vás zveme se Sabinou Kočovou na výpravy do světa KUNDALINÍ JÓGY VE ŠKOLE INSPÍRIA.
V ÚTERÝ 1. 11. 2022 OD 18:00 ( dále 15. 11., 29. 11.)

Co je to kundaliní jóga?
• Kundaliní jóga je jóga čistého a jasného vědomí.
• Kundaliní jóga je cvičení, relaxace a meditace v jednom.
• Kundaliní jóga je prevence k udržení harmonie na fyzické, psychické i duševní úrovni.
• Kundaliní jóga se cvičí se zavřenýma očima, většinou nabízíme varianty cviků, aby si každý užil podle svých momentálních možností a potřeb.
I muži vítáni!

Chcete-li se dozvědět o Sabině či kundaliní józe více mrkněte na www.inspiralaplzen.cz.
Přihlášky předem. Děkujeme.
Těšíme se na společné dobrodružství.
S úctou... Sabi a Martina


UŽÍVÁME PRÁZDNINY!!!


25. 5. 2022 

Prevence rizikového chování na internetu v ZŠ Inspíria

Dne 4. 5. 2022 jsme v naší škole přivítali skvělé lektory z osvětové neziskové organizace Linkin Sphere, z.s.

Pro 1.-3. třídu si připravili interaktivní program Zdraví v kyberprostoru, jehož cílem bylo upozornit děti na rizika nadměrného užívání technologií a na to, jak důležité je trávit svůj volný čas bez technologií.

Pro 4. a 6. třídu byl určen interaktivní program Kyberpredátoři - Peer program. Žáci si uvědomili, jaká rizika s sebou nese sdílení intimního materiálu a vyzkoušeli si ověřit identitu druhého pomocí fotografie.

Interaktivní program Digitální nadužívání pro rodiče přinesl témata jako nadměrné hraní videoher, konzumování obsahu na sociálních sítích a digitální závislosti obecně.

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola.1. 2. 2022

INFORMACE O ÚČASTI V PROJEKTU NADACE O2 - O2 CHYTRÁ ŠKOLA

O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Základní škola Inspíria s.r.o. získala pro rok 2022 v rámci projektu O2 Chytrá škola grant ve výši 93.980 Kč.

Dílčí aktivity směřujeme na vzdělávání v oblasti digitálního nadužívání, kyberhrozeb, mediální gramotnosti a práce se školským systémem EduPage, MS Office a Zoom.

Cílová skupina: žáci, rodiče a zaměstnanci ZŠ Inspíria (učitelé a nepedagogičtí pracovníci), veřejnost

Cíle projektu:

 • komplexní proškolení žáků, učitelů i rodičů v oblasti digitální a mediální gramotnosti

 • prevence rizikového chování v kyber-prostoru (kyber-šikana, kyber-predátoři)

 • eliminace nežádoucích dopadů spojených s užíváním médií a technologií (bezpečnost na internetu, dopad na zdraví)

 • pomoc učitelům a rodičům orientovat se ve světě médií a digitálních technologií a následně předávat získané znalosti dětem

 • proškolení všech cílových skupin:

školní systém EduPage (prohloubení znalostí, využití pokročilých funkcí)

aplikace Zoom (distanční výuka, online prezentace)

gramotnost a bezpečnost v MS Office

 • pozitivní dopad na budoucnost vzdělávání digitální bezpečnosti na škole

 • výstupy z projektu v budoucnu začlenit do výuky a používat k edukaci rodičů a učitelů

Více o grantovém programu na https://o2chytraskola.cz/.

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola 31. 12. 2021

PF 2022

Přejeme všem: ať nový rok 2022 plyne v lehkosti, pevné zdraví ať vás neopouští a radostná mysl ať je vaším dobrým přítelem za všech okolností!

Těšíme se na další dobrodružství v roce 2022!

Inspiranti 


25. 11. 2021

OTEVŘENÉ WEBOVÉ OKÉNKO 30. 11. 2021

Rádi bychom Vám nabídli možnost nahlédnout do naší Základní školy Inspíria v Záluží u Plzně.
Bohužel z důvodu celospolečenské situace není možné uspořádat Den otevřených dveří a školu zpřístupnit veřejnosti. Zvolili jsme tedy dostupnou on-line formu.

Webové okénko 30. 11. 2021 (16h až 17h) je určeno budoucím zájemcům a příznivcům. Představíme školu, způsoby výuky, část týmu školy a bude i prostor pro odpovědi na vaše dotazy.

Pokud byste měli zájem se on-line náhledu účastnit, zašlete svůj e-mail na adresu: info@skolainspiria.cz.
ZAŠLEME VÁM ODKAZ PRO PŘIPOJENÍ. Prosíme o včasné připojení na setkání.

Těšíme se na viděnou
Inspiranti ze Záluží


1. 9. 2021

INFORMACE O ÚČASTI V PROJEKTU OP VVV - ŠABLONY III.  

V souladu s pravidly publicity projektu si vás dovolujeme informovat o aktivní účasti ZŠ Inspíria v projektu OP VVV - ŠABLONY III. - ZŠ INSPÍRIA.

Tento projekt byl v naší škole oficiálně zahájen 1. 9.2021 a bude realizován v období 1. 9. 2021-30. 6. 2023. více informací o projektu: https://www.skolainspiria.cz/kopie-z-projekty-1/


28. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

 Informace obdrží rodiče přes online školní informační systém Edupage. 


26. 8. 2021

Základní odpovědi k preventivnímu testování při zahájení školního roku 2021/22

KDY? Ve škole proběhne preventivní testování žáků 3krát po sobě: první test se provede ve středu 1. září, dále pak v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září 2021.

Kdo? Testováni budou všichni žáci AG testy (zajišťuje škola) kromě těch, kteří doloží:

- Potvrzení o ukončeném očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
- Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (180 dní)
- Prokázaní o negativním výsledku testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG).

Více informací k opatřením a testování ve školách na edu.cz zde

VYJÁDŘENÍ MŠMT K DEZINFORMACÍM O AKTUÁLNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍCH VE ŠKOLÁCH zde


12. 8. 2021

POMŮCKY A ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO PRVŇÁČKY:

TAŠKY:

 • Aktovka/batůžek - na pracovní sešity (rozměr A4), svačinu...(na cestu domů)
 • Menší batůžek na pobyt venku (na pití a svačinu)
 • Sáček/taška na náhradní věci v šatně

PRACOVNÍ POMŮCKY:

 • Penál - 2x tužka č. 1 (později tužka č. 2), pastelky, ořezávátko, guma,
 • (od 2. tř.- plnicí pero nebo pero Tornádo, "bombičkové" pero, hadřík, nedoporučujeme gumovací pero)
 • tyčinkové lepidlo
 • pravítko 30 cm (od 2. tř.- kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou)
 • nůžky s kulatou špičkou - kvalitní
 • 1x - tempery - základní barvy
 • pevné desky na nošení prac. sešitů (A4) domů (ochrana před zničením)

OBLEČENÍ/ OBUV

 • přezůvky (pevná obuv)
 • na VV - zástěra/ větší tričko k ušpinění
 • na TV - oblečení na sport a pevná obuv (lépe se světlou podrážkou)
 • sáček s náhradním oblečením dle aktuálního počasí (v zimě s rukavicemi, ponožkami, oteplováky, čepicí atd./ léto - pokrývka hlavy, trička, kraťasy atd.) (Prosíme průběžně měnit a doplňovat!)
 • náhradní obuv na ven

DO JÍDELNY:

 • vlastní talíře a příbory
 • utěrku (měnit každý týden)

SEŠITY:

 • 1. tř:
 • A5 - (č. 512) se širokými linkami 2 ks
 • A5 - (č. 5110) - čtverečkovaný (10x 10mm) - 1ks
 • A5 - čistý - 1ks
 • A4 - čistý - 2ks
 • A5 (č. 512 s pomocnými linkami) - 2 ks

Pracovní učebnice - děti dostávají od školy. Učebnice - zapůjčené.

Obecně platí - co nechcete, aby se stalo "erárním", prosíme - podepište dětem ještě doma. Děkujeme 


18. 5. 2021 

Výsledky zápisu do prvního ročníku k základnímu vzdělávání v Základní škole Inspíria ve školním roce 2021/22 - zde9. 4. 2021

ČEKÁ NÁS DALŠÍ VELKÝ KROK DO SVĚTA 2. STUPNĚ ZŠ!!! 

Pro příští školní rok OTEVÍRÁME MOŽNOSTI dalším "ŠESŤÁKŮM" PŘIDAT SE K NÁM! 

Věrni své koncepci postupujeme dále. Děkujeme, že možnosti se skládají a nové obzory se otevírají! 


9. 4. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. dubna 2021

Od 12. 4. 2021 obnovujeme prezenční výuku celé naší malotřídní školy. 

Více informací obdrží rodiče na online školní informační systém Edupage.

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


8. 4. 2021 

(Dílčí videa jsou pořízena v různých obdobích.) 


1. 4. 2021

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2021/22

Zápis dětí do prvního ročníku k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů (vzhledem k aktuální epidemiologické situaci) - aktualizace - zde


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE). Od 1. 3. 2021 probíhá výuka v naší škole distančně. 

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna


Rádi bychom Vám nabídli možnost nahlédnout do naší Základní školy Inspíria. Bohužel z důvodu celospolečenské situace není možné uspořádat Den otevřených dveří a školu zpřístupnit veřejnosti. Zvolili jsme tedy dostupnou on-line formu.

1) Okénko 25. 2. 2021 je určeno budoucím zájemcům, zvědavcům, příznivcům. Představíme školu, způsoby výuky, tým školy a bude i prostor pro odpovědi na vaše dotazy.
Pokud byste měli zájem se on-line náhledu účastnit, zašlete svůj e-mail do 24.2. na adresu: info@skolainspiria.cz. Pošleme vám odkaz pro připojení.

2) Zájemci o docházku pro příští školní rok (2021/22) budou mít SVÉ OKÉNKO již s detailnějšími informacemi: 1. 3. od 17h (také on-line) Přihlašovací odkaz byl zaslán na vámi uvedený kontakt v on-line přihlášce z našeho webu.
Těšíme se na viděnou

Inspiranti ze Záluží


24. 1. 2021

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - vzhledem k aktuální situaci (prevence šíření Covid-19) hledáme jinou možnost než osobní přítomnost ve škole. Budeme dále informovat.


24.1. 2021

Hledáme do týmu:

Pedagoga s aprobací ČJ nebo MAT pro 2. st (od září 2021)

Nadšeného pro práci s dětmi - smíšený kolektiv, proaktivního, komunikativního a organizačně zdatného, spolehlivého, schopného spolupracovat, s kladným vztahem k přírodě, pobytu venku, s otevřenou myslí a srdcem.

Posílení pedagogického týmu - aprobace na 2. st.- (od září 2021)

Výpomoc s administrativou - (od září 2021)

(více informací u vedení školy) 


17. 10. 2020

Naše škola se otevře opět pro všechny své žáky, neboť jsou žáky prvního stupně základní školy a jsou zařazeni do třídy společně s žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy (malotřídní forma výuky).

Těšíme se!!!:)


10.3. 2020

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se zavírají základní školy, střední školy a vyšší odborné školy včetně školní jídelny, domova mládeže od středy 11. 3. 2020 do odvolání. Opatření se týká žáků školy i pedagogů.

Informace vedení školy k preventivním opatřením - onemocnění novým typem koronaviru

7. 3. 2020

Vážení rodiče a zaměstnanci školy,

žádáme Vás o potřebnou ohleduplnost při návratu z jarních prázdnin do školy.
Pokud jste v uplynulých dnech byli:
 • v Itálii - je nutné učinit nařízená opatření viz níže ( = 14ti denní karanténa v domácím prostředí) - bližší info poskytneme na požádání
 • v zemích, které spadají aktuálně do rizikových oblastí s výskytem koronaviru - je nutné učinit následující kroky:
Požádejte o telefonickou konzultaci Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup. Naléhavě Vás žádáme o dodržení tohoto postupu bezprostředně po návratu z uvedených rizikových oblastí a návrat dítěte do školního kolektivu zvolit až po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné. Toto ujištění je i pro nás důležitým argumentem pro bezproblémový návrat Vašeho dítěte do kolektivu a jedna zmožností, jak zamezit výskytu a šíření této virové infekce. Neustále sledujte aktuální informace KHS PK viz níže a stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Aktuální rizikové oblasti jsou (5.3.): Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán a v Evropě Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko

 • Při návratu z ostatních zemí je konzultace na KHS nebo u lékaře doporučená pouze v případě příznaků nemoci způsobené novým typem koronaviru. Pokud jste tedy všichni v rodině pořádku, nic nebrání tomu, aby vaše děti nebo vy jste mohly jít do školy.

Příznaky: teplota, kašel, dušnost (=Zůstaňte doma a kontaktujte bez prodlení KHS Plzeň nebo Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) na tel. čísle 377402264, -657. Lze také využít tísňovou linku 112, kde Vás přepojí na infolinku (724090060), která řeší problematiku nového typu koronaviru v Plzeňském kraji.

------------------

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s návratem všech osob z Itálie nařídilo dne 6. 3. 2020 toto mimořádné opatření:

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Žádáme Vás, abyste se tímto opatřením řídili po dobu 14 dnů u všech dětí, které chodí do naší školy. Pokud nedojde ke změnám je nástupní den do školy pro Vaše děti dne 23. 3. 2020.

-------------

KONTAKTY:

Odkaz na KHS Plzeň kde se aktualizují stanoviska a kontakty pro náš region https://www.khsplzen.cz/informace/.

Kontaktujte telefonicky dle místa Vašeho trvalého bydliště územní pracoviště odboru protiepidemického KHS Plzeňského kraje pro, Plzeň-město (377 155100, -106, -107), Plzeň-jih (377155205, -212), Plzeň-sever (377155204, -216), Rokycany(371709430), Tachov(374732518), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény. Po-Pá-7:00-15:00

Infolinka tel.: 724 090 060 / Po-Pá-15:00-20:00 hodin / So-Ne-svátky-8:00-20:00 hodin

Infolinka - Státní zdravotní ústav -725191367724810106

-----------------

Případné aktuality zveřejníme.

Děkujeme za dodržení zmíněných opatření a za ohleduplnost k sobě i druhým.
za vedení školy
Jiří Holeček, Jana Slezáková, Martina Kudrnáčová

Srdečně zveme kamarády a příznivce na společné zakončení
1. školního roku školy Inspíria.
Ve čtvrtek 20. 6. od 16h ve škole/ u školy.

S sebou: občerstvení na společný stůl, popř. vuřty, hrmelín na ohýnek, pití, oblečení dle počasí, deku, ... prostě, co potřebujete, aby vám s námi bylo dobře:)

Náš školní rok letos končí 21. 6., tak je to vlastně poslední šance se společně potkat před prázdninami.

Moc se těšíme
Inspiranti ze Záluží


Sobota 8. 6. Mezi 10 a 15 hodinou

setkání s UMĚLECKÝM KOVÁŘEM Petrem Bujokem

V budově školy - Třemošenská 61, Záluží

Vezměte kamarády a přijďte si zkusit kovat! (své výrobky si můžete odnést), S sebou: pevnou obuv! (Pokud máte: kovadlinu, kladívko)


30. 4. 2019

Přátelé, kamarádi, příznivci a podporovatelé...
Sdílíme s vámi své dojetí alespoň touto cestou...
...dnes jsme obdrželi zprávu:
NAŠE ŠKOLA VSTUPUJE od příštího školního roku DO REGISTRU ŠKOL MŠMT!!!
Jsme dojatí a po tolikaletém zápřahu prostě tečou i slzy:))) V tento moment nedohlédneme, co vše to přinese. Každá mince má 2 strany... Ale je na nás, na kterou si vybereme dívat se více... :) (Už jste viděli větší optimisty?):)))...
Kdo nevěří na zázraky, tomu se nedějí...
My věříme!:)
Po celé republice dnešní magickou noc probíhají bouřlivé májové oslavy a spaluje se staré! I my slavíme u Májky v Záluží..
Tak ať už jste kdekoliv - slavte s námi!
UŽIJTE OSLAVY ČEHOKOLIV!!!
Jana a Martina a spol.

Srdečně zveme zájemce o docházku do školy Inspíria pro školní rok 2019/20 k dubnovým zápisům. Forma bude hravá, doporučujeme i oblečení na ven. S sebou: děti - dobrou náladu, pití / rodiče - doklady, rodný list dítěte.

Naše zápisy nejsou v tomto roce zatím pod záštitou MŠMT. Proto je nutno předškoláčka zapsat ještě do základní školy registrované MŠMT. Případný nástup k nám by se řešil přestupem.

Těšíme se na nové děti do 1.- 5. třídy

JEN TAK BÁL - Srdečně zveme Vás a hlavně Vaše děti na již druhý ročník inspirantského plesání.

V pátek 29. 3. od 16:30 do Kulturního domu v Záluží u Plzně.
Letošní bál jsme spolu s dětmi nazvali "Jen tak bál".
Naším záměrem je se spolu sejít v prostředí, které vybízí k tanci, akci, sdílení a společnému veselí, a kde je dost místa i pro naše další kamarády.
Oblečení: dle chuti a libosti (někdo touží po masce, jiný po šatech...)
Každý jsme jiný a na tu přehlídku se těšíme.
Co s sebou: 
Třeba něco dobrého na společný stůl.
Pití možno zakoupit v místní hospůdce.
Zejména pro děti pohodlnou obuv na tanec a pohyb uvnitř sálu.
Také možno: hudební nástroj, svůj hlas, šikovné ruce a divoké nohy, usměvavou tvář:)....
Akce je veřejná.
Vstupné: 50 kč za rodinu (na pronájem sálu)
Těšíme se na letošní společné "bálování"
Inspiranti ze Záluží 


Dny otevřených dveří - Pátek 7. 12. 2018 a Čtvrtek 21.2.2019

Nahlédnutí do školního dne. Pro zájemce o docházku 2019/20.

Účast, prosíme, dejte vědět předem na tel: 736 776 577 / 603 774 024, nebo na e-mail: zs.inspiria@gmail.com

Optimální je přijít před 9h, abyste byli již přítomni zahájení v 9h. Popřípadě se obléci i na ven, pokud by se okolnosti tak poskládaly.

Pokud máte další dotazy. Neváhejte se zeptat.

Těšíme se...


Pondělí 20. 8. od 17h společné odpoledne na hřišti v Ledcích

Pojďme společně strávit prázdninové odpoledne ať už ve sportovní akci, nebo jen tak se sejít a probrat život - školu ze všech stran...:)

S sebou: sebe a děti!:), sportovní oblečení, ručník, pokrývku hlavy, svačinku, plavky, pití možno zakoupit v místní hospůdce. Zamluveno máme beach-volejbalové hřiště. (Ostatní hřiště uvidíme, jak budou volná. V místě je i malá lezacká stěna, "prolejzačky", spracha, poblíž je i rybník, kvalita vody však neurčitá...)

Budeme se těšit...


16. - 18. 7. - Seznamovací pobyt pro děti školy Inspíria

17. 6. - společný večer i s rodiči a celým týmem

KDE: GreenCircle - osada Dubský mlýn - mezi Zálužím a Ledcemi (možno s přespáním -stany, altán) - podrobnější info bude rodičům zasláno


14. 6. od 16h - Setkání rodičů a dětí u školy v Záluží - pro vyřízení nutných administrativ a vzájemnému dalšímu propojení 

Přítomnost přislíbila i paní ředitelka Radka Černíková - ZŠ Úterý a paní Veselá, která se ráda podělí o své zkušenosti s "domškoláctvím".


Neformální zápisy do neformální školy - neděle 15. 4. 2018

Přijďte na ochutnávkový a seznamovací den - takové neformální zápisy školy Inspíria.
Sraz je ve 14h u školy v Záluží (Vedle kulturního domu). Nějaký čas strávíme u školy a pak se vydáme do okolí. Akce je i pro rodiče! (optimálně oba) Akce bude venkovní, za každého počasí. (=oblečení dle toho!) Budova školy pro nás bude dostupná až od července.

S Sebou: pití, svačinku a hravou náladu.
Těšíme se na vás!!!

Jana, Martina, Jirka, Luci a Honza


2. Setkání rodičů, příznivců, zájemců

27. 3. 2018 od 19h: Česko - německá školka Junikorn Plzeň, ul. Boženy Němcové 3 (ve školní budově v Záluží probíhá rekonstrukce) 

Vážení rodiče,
před dubnovými zápisy do základních škol, bychom se s Vám rádi opět osobně sešli a poskytli Vám další informace o škole, situaci, možnostech a zejména o konkrétních a praktických krocích...Potvrďte, prosím, Vaši účast na email: zs.inspiria@gmail.comDěkujeme.
Těšíme se na Vás
tým inspirantů

Pro info: V dubnu/ květnu bychom rádi uspořádali akci i pro děti, takové neformální "Zápisy" :)


Plesání v Záluží 9.2. 2018:

Darovánky 17. 12. 2017: 

Adventní akce pro celou rodinu. Jste srdečně zváni...!


1. Setkání rodičů, příznivců, zájemců

29. 11. 2017 od 19h: Česko - německá školka Junikorn Plzeň, ul. Boženy Němcové 3 (ve školní budově v Záluží probíhá rekonstrukce)

Srdečně zveme rodiče, příznivce, zájemce, zvědavce,... prostě toho, koho projekt ZŠ Inspíria v Záluží zajímá.
Přicházíme v otevřenosti sdělit více..., představit se, zodpovědět dotazy, říci co je za námi, kde jsme teď a co na nás čeká, ... potkat se...
Tentokrát pro dospěláky (prostor je volný až v tento čas), ale rádi bychom další setkání směrovali i pro děti. O akcích v novém roce budeme informovat.
Potvrďte, prosím, Vaši účast na email: zs.inspiria@gmail.com
Děkujeme.
Další možnost, kde se ještě letos potkat, bude 17.12. na Darovánkách, kde v čase 15:30-16h bude prostor vyhrazen Inspírii. Darovánky - fajnová adventní Green circle akce pro celou rodinu... Více na: https://www.facebook.com/events/537380959945223/
Těšíme se na Vás
Jana, Martina, Jirka, Lucka