Prostředí školy   

Prostředí a okolí školy

Vážíme si toho, že můžeme využít budovy bývalé školy v Záluží. Děkujeme městu Třemošná za její rozsáhlou rekonstrukci! Je nám ctí toto místo oživit v návaznosti na tradici, s plným vědomím současnosti. 

Výuka ZŠ Záluží zde probíhala do roku 1980. V devadesátých letech ještě krátce pod Třemošenskou ZŠ a od r. 1994 byla spíše ojediněle využívána pro mimoškolní účely. Původní škola v Záluží byla slavnostně vysvěcena 28. 9. 1893 na svátek svatého Václava, patrona českého národa. V září 2018 tedy oslavila 125. leté výročí od slavnostního otevření školy v Záluží.

Cenným zdrojem historických informací je nám kronika školy: sdílíme k nahlédnutí: https://www.portafontium.eu/iipimage/30660233/soap-ps_00384_skola-zaluzi-1893-1940_0040?x=247&y=59&w=1036&h=582

K dispozici jsou nám i venkovní sportoviště v Záluží, Třemošné a hlavně okolní příroda! - les, pole, zahrady, louky, potok Třemošenka...