Hodnocení

 • Děti zde nepodléhají srovnávacímu systému hodnocení známkováním. Zpětnou vazbu dostávají děti nejlépe okamžitě - bezprostředně z důsledků svého jednání.
 • Jako další forma zpětné vazby slouží slovní hodnocení, které se realizuje v pravidelných intervalech dle dohody.
 • "Chybu" nechápeme jako něco nežádoucího, ale naopak jako prostředek možného poučení a růstu, jako běžnou součást učení, směrování, života. (Není špatně - ani dobře, prostě je, směruje nás to někam. Otázka zní - chceme tam?)

 • Reflexi svých znalostí si žáci mohou prověřit v průběžných drobných hravých testech, hrách, činnostech, které se společně konzultují, vždy s důrazem na konstruktivní řešení.

 • Jako velmi přínosné se také jeví sebehodnocení dítěte (různými hravými formami)

 • a tripartitní schůzky (učitel - rodiče - dítě).

 • Dalším zdrojem informací o vývoji a pokroku dítěte v procesu učení jsou:

  • portfolia, pracovní listy
  • mapy učiva - umožňují stanovit učební cíle pro žáky srozumitelným způsobem - žáci se učí spoluzodpovědnosti za svůj proces učení a vlastnímu sebeřízení.
  • výkresy, výrobky, výtvory,...
  • účast na projektech, atd.

  Příklad individuální mapy učiva- Český jazyk - Psaní