.

Co nás inspiruje...

hlavně ... ŽIVOT... a děti ... :)

Souzníme s filosofií Reggio Emilia a velmi podnětné se nám jeví také Finské školství, některé prvky Waldorfské a Montessori pedagogiky a další praxí osvědčené české i zahraniční pedagogické názory a praxe.

Reggio Emilia

Zastoupení filosofie Reggio Emilia v českém základním školství prozatím chybí! Přitom se jedná se o velice úspěšnou, odborníky uznávanou a v mnoha zemích světa rozšířenou metodu, kdy se každé dítě učí svým specifickým způsobem, skrze svůj specifický vyjadřovací jazyk, kterých má "stovky", a může se proto učit ve všech formách tohoto vyjádření (hudba, tanec, tvoření, zpěv, rytmus, počítání, drama, poezie, modelování..., 100 jazyků myšlení, hraní, poslouchání, zpívání, porozumění...). To vše je zasazeno do kontextu podnětného prostředí, inspirativního učitele a spolupracující komunity. (více obrázek a odkazy níže)

https://www.youtube.com/watch?v=WewB-dzgOnI

https://www.youtube.com/watch?v=mQtLOu99BfE

https://www.youtube.com/watch?v=4wE3I9jePa0

Finské školství

Také prvky Finského školství bychom rádi zařadili do fungování školy. Dle nejnovějších výzkumů se totiž jedná o jeden z nejefektivnějších školských systémů zemí OECD. Právě schopnost uvést v praxi obecně známé pedagogické cíle je to, čím se finské školství liší od ostatních systémů. V každodenní praxi se totiž láme onen chléb efektivity vzdělávání. Ve Finsku je velký důraz kladen například na osobnost učitele, který neoplývá jen množstvím vědomostí, ale umí děti motivovat, inspirovat je, aby ze sebe vydaly to nejlepší, je jim nápomocen, má důvěru v učení dětí, je Osobností a jeho status je velmi společensky uznáván. Ve Finsku také mají kratší, za to efektivnější vyučování, přičemž je zohledňována důležitost relaxace v procesu učení (nepřetěžování dětí atd.). Společným cílem jsou šťastné děti, díky čemuž je zajištěn žádoucí rozvoj společnosti a prosperita.

https://www.youtube.com/watch?v=BkSpl1q-Zmw

https://www.youtube.com/watch?v=_e-xziXbbmw

https://www.youtube.com/watch?v=wlBgdEDR0co

 https://www.youtube.com/watch?v=btYhI-l_U9s