.


Postup přijímání nových dětí do 1.ročníku

pro školní rok 2020/21 

Aktualizováno s ohledem na vývoj aktuální situace a doporučení MŠMT.

Pro přijetí dítěte (a rodičů):) do 1.ročníku naší školy máme stanoven následující postup:

 1. Vyplnění Dotazníku předběžného zájmu on-line (dle roku nástupu) na webu školy: Zájemcům
 2. Náhled do výuky (rodič a dítě) - říjen 2019 - únor 2020
 3. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 4. Vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 na webových stránkách školy - 9.4. - 15.4.2020 (čas vyplnění nerozhoduje)
 5. Zápis do školy:
  1. elektronicky - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 - odeslaná datovou schránkou (vpcp3u3) či emailem s ověřeným elektronickým podpisem
  2. poštou - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 podepsaná, s termínem podání do 17.4.2020
  3. osobně odevzdaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 - 15. a 17.4. 2020 v ZŠ Inspíria (9 - 12; 14 - 16 h)
 6. Individuální rozhovor s oběma rodiči - 22.4. - 30.4. 2020 - přihlášení na konkrétní čas při registraci k zápisu
 7. Vydání Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Inspíria
 8. Setkání pro předškoláky - 8.6.2020 (podmíněno ukončením Mimořádných opatření vlády ČR). Informace a předání smlouvy o vzdělávání
 9. Předání podepsané Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče) - do 15.6. 2020
 10. Hurá, na společnou cestu!...:)

Uvědomujeme si důležitost správného výběru školy, proto je pro nás tento proces podstatný a obsahuje výše zmíněné kroky. Ty jsou založeny zejména na vzájemném poznávání a vyjasnění si oboustranných možností a očekávání. Dbáme také na to, aby tým dětí byl pestrý i vyvážený.


Postup přijímání nových dětí do 2. - 5. ročníku

Starší děti (ve školním roce 2020/21 nastupující do 2. až 5. třídy) - JSOU VÍTÁNY!

Pro přijetí dítěte (a rodičů):) do naší školy máme stanoven následující postup:

 1. Prvotní kontakt (tel, email)
 2. Náhled do výuky (rodič a dítě)
 3. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 4. Individuální rozhovor s oběma rodiči 
 5. Podání Žádosti o přestup do ZŠ Inspíria
 6. Podepsaní Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče) 
 7. Hurá, na společnou cestu!...:)

Děti mohou jednoduše přestoupit do naší školy 

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy.