.

Postup přijímání nových dětí do 1. ročníku

pro školní rok 2022/23 

Pro přijetí dítěte (a rodičů 😊) do naší školy máme stanoven následující postup:

 1. Vyplnění Dotazníku předběžného zájmu on-line (dle roku nástupu) na webu školy: Zájemcům 
 2. Následně Vám e-mailem zašleme bližší informace a další postup vzhledem k aktuální situaci.
 3. Možnost osobního setkání:

  • Den otevřených dveří 21. 3. 2022 - 16 - 18h
  • Náhledy do výuky - 21. 3. 2022 dopoledne - nutné se registrovat na info@skolainspiria.cz
 4. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 5. Vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  elektronicky na webových stránkách školy -  1. - 3. 4. 2022 (čas vyplnění nerozhoduje) - zde 
 6. Zápis do školy -  4. 4. 2022- osobní zápis předškoláčků ve škole -16 - 18h
  S sebou:
 • Dobrou náladu, předškoláčka
 • K nahlédnutí: občanský průkaz rodičů, rodný list dítěte
 • vytištěná, podepsaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ (viz bod 4)

       7.     Individuální rozhovor s oběma rodiči  - 19. 4. - 22 .4. 2022 - přihlášení na konkrétní čas při zápisu

       8.    Den na zkoušku (předškolák ve škole) - 25. 4. - 27 .4. 2022 - přihlášení na konkrétní čas při zápisu

       9.    Vydání Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Inspíria -  konec dubna 2022

       10.   Setkání pro předškoláky - červen 2022 . Informace a předání Smlouvy o vzdělávání

       11.    Podpis Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče) - do 15. 6. 2022 a hurá, na společnou cestu!...😊

Uvědomujeme si důležitost správného výběru školy, proto je pro nás tento proces podstatný a obsahuje výše zmíněné kroky. Ty jsou založeny zejména na vzájemném poznávání a vyjasnění si oboustranných možností a očekávání. Dbáme také na to, aby tým dětí byl pestrý i vyvážený.


Postup přijímání nových dětí do 2. - 5. ročníku

Starší děti (ve školním roce 2022/23 nastupující do 2., 4. třídy

Pro přijetí dítěte (a rodičů 😊) do naší školy máme obvykle stanoven následující postup:

 1. Prvotní kontakt (telefon, e-mail)
 2. Náhled do výuky (rodič a dítě)
 3. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 4. Individuální rozhovor s oběma rodiči 
 5. Den na zkoušku (dítě ve škole)
 6. Podání Žádosti o přestup do ZŠ Inspíria
 7. Podepsaní Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče) 
 8. Hurá, na společnou cestu!...😊

Děti mohou přestoupit do naší školy, umožňuje-li to kapacita školy, optimálně do 31. 7. 2022. 

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max. 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy. 


Postup přijímání nových dětí  - 2. stupeň

Ve školním roce 2022/23 do 7. ročníku

Pro přijetí dítěte (a rodičů 😊) do naší školy máme obvykle stanoven následující postup:

 1. Prvotní kontakt (telefon, e-mail)
 2. Náhled do výuky (rodič a dítě)
 3. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 4. Individuální rozhovor s oběma rodiči
 5. Den na zkoušku (dítě ve škole)
 6. Podání Žádosti o přestup do ZŠ Inspíria
 7. Podepsaní Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče)
 8. Hurá, na společnou cestu!...😊

Děti mohou přestoupit do naší školy, umožňuje-li to kapacita školy, optimálně do 31. 7. 2022.

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max. 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy.