.

Postup přijímání nových dětí do 1. ročníku

pro školní rok 2021/22 

Pro přijetí dítěte (a rodičů 😊) do naší školy máme stanoven následující postup:

 1. Vyplnění Dotazníku předběžného zájmu on-line (dle roku nástupu) na webu školy: Zájemcům 
 2. Následně Vám e-mailem zašleme bližší informace a další postup vzhledem k aktuální situaci.
 3. Možnost setkání on-line - Otevřené webové okénko do školy (místo Dne otevřených dveří) -  25. 2. 2021 v 17:00, odkaz na setkání bude odeslán na základě registrace  
 4. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 5. Vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 elektronicky na webových stránkách školy - 19. 4. - 23. 4. 2021 (čas vyplnění nerozhoduje)  - zde 
 6. Zápis do školy - distanční formou
 • Doručení  Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 do ZŠ Inspíria:
 • elektronicky - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - odeslaná datovou schránkou (vpcp3u3) či e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem
 • poštou - podepsaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání s termínem podání do 29. 4. 2021
 • osobně odevzdaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  - 26. 4. - 28. 4. 2021 v ZŠ Inspíria (9 - 12; 14 - 16 h) 

       7.     Individuální rozhovor s oběma rodiči - 4. 5. - 6. 5. 2021 - přihlášení na konkrétní čas při online zápisu 

       8.    Den na zkoušku (předškolák ve škole) - květen 2021 (pokud bude možno) 

       9.    Vydání Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Inspíria - koncem května 2021

       10.   Setkání pro předškoláky - červen 2021 (pokud bude možno). Informace a předání Smlouvy o vzdělávání
       11.    Podpis Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče) - do 15. 6. 2021 a hurá, na společnou cestu!...😊

Uvědomujeme si důležitost správného výběru školy, proto je pro nás tento proces podstatný a obsahuje výše zmíněné kroky. Ty jsou založeny zejména na vzájemném poznávání a vyjasnění si oboustranných možností a očekávání. Dbáme také na to, aby tým dětí byl pestrý i vyvážený.


Postup přijímání nových dětí do 2. - 5. ročníku

Starší děti (ve školním roce 2021/22 nastupující do 3. třídy

Pro přijetí dítěte (a rodičů 😊) do naší školy máme obvykle stanoven následující postup:

 1. Prvotní kontakt (telefon, e-mail)
 2. Náhled do výuky (rodič a dítě)
 3. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 4. Individuální rozhovor s oběma rodiči 
 5. Den na zkoušku (dítě ve škole)
 6. Podání Žádosti o přestup do ZŠ Inspíria
 7. Podepsaní Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče) 
 8. Hurá, na společnou cestu!...😊

Děti mohou přestoupit do naší školy, umožňuje-li to kapacita školy, optimálně do 31. 7. 2021. 

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max. 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy. 


Postup přijímání nových dětí  - 2. stupeň - 6. ročník

Pro přijetí dítěte (a rodičů 😊) do naší školy máme obvykle stanoven následující postup:

 1. Prvotní kontakt (telefon, e-mail)
 2. Náhled do výuky (rodič a dítě)
 3. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 4. Individuální rozhovor s oběma rodiči
 5. Den na zkoušku (dítě ve škole)
 6. Podání Žádosti o přestup do ZŠ Inspíria
 7. Podepsaní Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče)
 8. Hurá, na společnou cestu!...😊

Děti mohou přestoupit do naší školy, umožňuje-li to kapacita školy, optimálně do 31. 7. 2021.

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max. 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy.