.

Postup přijímání nových dětí do 1. ročníku

pro školní rok 2023/24 

Pro přijetí dítěte (a rodičů 😊) do naší školy máme stanoven následující postup:

 1. Vyplnění Dotazníku předběžného zájmu on-line (dle roku nástupu) na webu školy: Zájemcům 
 2. Informace o zápisech, Dnech otevřených dveří a akcích Vám zašleme na e-mail uvedený v Dotazníku předběžného zájmu. 
 3. Možnost osobního setkání:

  • Den otevřených dveří 22. 3. 2023 - 16 - 18h
  • Náhledy do výuky - 22. 3. 2023 dopoledne - nutné se registrovat na info@skolainspiria.cz

     4.    Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy

     5.    Den na zkoušku (předškolák ve škole) - 28. 3. - 31 .3. 2023 - přihlašování na konkrétní čas bude

             upřesněno po Dni otevřených dveří 

     6.   Vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání elektronicky na webových stránkách školy

                      1. - 3. 4. 2023 do 14:00 (čas vyplnění nerozhoduje) - zde

     7   Zápis do školy - 3. 4. 2023 - osobní zápis předškoláčků ve škole - 16 - 18h

   S sebou:
  • Dobrou náladu, předškoláčka
  • K nahlédnutí: občanský průkaz rodičů, rodný list dítěte
  • vytištěná, podepsaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ (viz bod 6)

  8.   Individuální rozhovor s oběma rodiči - 11. 4. - 22 .4. 2023 - přihlášení na konkrétní čas při zápisu

  9.   Vydání Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Inspíria - konec dubna 2023

  10. Setkání pro předškoláky - květen 2023. Informace a předání Smlouvy o vzdělávání

  11. Podpis Smlouvy o vzdělávání dítěte (nutný podpis obou zákonných zástupců) - do 19. 5. 2023 a hurá.... na společnou cestu!...😊

  Uvědomujeme si důležitost správného výběru školy, proto je pro nás tento proces podstatný a obsahuje výše zmíněné kroky. Ty jsou založeny zejména na vzájemném poznávání a vyjasnění si oboustranných možností a očekávání. Dbáme také na to, aby tým dětí byl pestrý i vyvážený.


Postup přijímání nových dětí do 2. - 5. ročníku

Ve školním roce 2023/24 nastupující do 3., 5. třídy, kapacita 2. a 4. ročníku plně naplněna

Pro přijetí dítěte (a rodičů 😊) do naší školy máme obvykle stanoven následující postup:

 1. Prvotní kontakt (telefon, e-mail)
 2. Náhled do výuky (rodič a dítě)
 3. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 4. Individuální rozhovor s oběma rodiči 
 5. Den na zkoušku (dítě ve škole)
 6. Podání Žádosti o přestup do ZŠ Inspíria
 7. Podepsaní Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče) 
 8. Hurá, na společnou cestu!...😊

Děti mohou přestoupit do naší školy, umožňuje-li to kapacita školy, optimálně do 30. 6. 2023. 

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max. 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy. 


Postup přijímání nových dětí  - 2. stupeň

Ve školním roce 2022/23 do 6., 8. ročníku

Pro přijetí dítěte (a rodičů 😊) do naší školy máme obvykle stanoven následující postup:

 1. Prvotní kontakt (telefon, e-mail)
 2. Náhled do výuky (rodič a dítě)
 3. Soulad obou rodičů s koncepcí a fungováním školy
 4. Individuální rozhovor s oběma rodiči
 5. Den na zkoušku (dítě ve škole)
 6. Podání Žádosti o přestup do ZŠ Inspíria
 7. Podepsaní Smlouvy o vzdělávání dítěte (oba rodiče)
 8. Hurá, na společnou cestu!...😊

Děti mohou přestoupit do naší školy, umožňuje-li to kapacita školy, optimálně do 30. 6. 2023.

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita v jednotlivých ročnících (max. 10 dětí ) je v souladu s dlouhodobou strategií a celkovou kapacitou školy.