Spolupráce

Spolupracujeme s:

 • Lesní školka Berounka v Druztové https://lesniskolkaberounka.cz/
 • Lesní školka Větvička v Plzni https://www.skolkavetvicka.cz/

 • Lesní školka Medvíďata v Plzni https://skolka.skauting.cz/

 • Česko - německá školka Junikorn v Plzni https://www.junikorn.cz/
 • Komunitní škola Koventínka v Plzni https://www.koventinka.cz/
 • MŠ Safirka - Reggio Emilia školka Brno https://www.safirka.cz/en/
 • Město Třemošná https://www.tremosna.cz/
 • Pedagogická fakulta ZČU v Plzni - katedra pedagogiky a psychologie https://fpe.zcu.cz/
 • Spolek OTEVŘENO Plzeň: https://otevreno.org/plzen/
 • Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje -Info kariéra v Plzni https://www.infokariera.cz/
 • Centrum Lorise Malaguzziho, Reggio Childern - Reggio Emilia v Itálii https://www.reggiochildren.it/
 • PhDr. Eva Lukavská, PhD.

  • Techmania Science Center Plzeň https://www.facebook.com/TechmaniaPlzen/
  • NTM: Centrum stavitelského dědictví Plasy https://muzeum-plasy.cz/
  • Nošenky z Plzně https://www.facebook.com/nosenkyzplzne/
  • Rodiče ...
  • Děti …
  • naše rodiny ...

Děkujeme každému, kdo nám fandí a podporuje nás jakýmkoliv způsobem. Vážíme si toho!

 A těšíme se na další i novou spolupráci...