.

Zápisy do 1.ročníku - výsledky

pro školní rok 2020/21 

PŘIJATI BYLI na základě zveřejněných kritérií děti s těmito kódy přihlášky:

 • 8743131
 • 5976356
 • 2569841
 • 4787692
 • 6432478
 • 7881979
 • 1534751
 • 6316429
 • 8761323

ROZHODNUTÍ O ODKLADU povinné školní docházky bylo vystaveno pro děti s těmito kódy přihlášky:

 • 4762431
 • 6945316

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI ODKLADU a PŘIJETÍ k povinné školní docházky bylo přerušeno pro děti s těmito kódy přihlášky:

 • 8576829
 • 4316762

V Záluží, dne 6. 5. 2020

Mgr. Ing. Martina Kudrnáčová v. r., Mgr. Jiří Holeček v. r.

vedení školy


Zápisy 

pro školní rok 2020/21 

Zápis dětí do prvního ročníku k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Vzhledem k aktuální situaci a zavření všech škol proběhne zápis dětí na školní rok 2020/21 bez osobní návštěvy dítěte ve škole. Přihlášku k základnímu vzdělávání je třeba řádně vyplnit on-line a doručit do ZŠ Inspíria jedním z těchto způsobů: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či osobně po individuální domluvě s ředitelem školy - nejpozději do 17. dubna .

Do prvních tříd se mohou zapisovat děti ve věku:

 •    6 let k 31. 8. 2020:
 •    dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014,
 •    pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.
 •    5 let k 31. 8. 2020:
 •    Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný    zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
 •    dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020 - zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
 •    dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021 - zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + odborného lékaře (např. pediatr) nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základního vzdělávání - viz níže

Postup zápisu:

 1. 9. 4. - 15. 4. 2020  - vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 -- žádost bude zpřístupněna 9. 4. -  zde -  datum vyplnění žádosti není rozhodující
 2. Klikněte na "Vyplnit novou žádost", žádost vyplňte, uložte/odešlete
 3. Přijde Vám e-mail s potvrzením (někdy to může trvat řádově i minuty) a registračním číslem
 4. Žádost vytiskněte, podepište, odešlete viz. následující krok
 5. Zápis do školy se uskuteční:
 •    elektronicky - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 - odeslaná datovou schránkou - vpcp3u3 - (pozor, nelze použít firemní datovou schránku) či emailem s ověřeným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 •    poštou - Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 podepsaná, odeslaná na adresu ZŠ Inspíria, Třemošenská 61, 33011, Třemošná - Záluží - s termínem podání do 17.4.2020
 •    osobně odevzdaná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 - 15. a 17.4. 2020 v ZŠ Inspíria (9 - 12; 14 - 16 h).

Žádáme Vás, abyste tuto možnost volili pouze ze závažných důvodů.

Kdo nemáte možnost žádost vytisknout, pošlete ji jako přílohu na školní e-mail zs.inspiria@gmail.com, zajistíme její vytištění a při osobním podání ji podepíšete.

Je třeba, abyste při osobním podání respektovali platná nařízení vlády, např. o ochranných pomůckách a řídili se organizačními opatřeními v místě osobního podání.

 6.   Doporučujeme - přihlásit se na "individuální rozhovor s oběma rodiči a vedením školy" - 22.4. - 30. 4. 2020 - přihlášení na konkrétní čas při registraci k zápisu   

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě, je třeba, abyste vyplnili jak žádost o přijetí, tak žádost o odklad PŠD. Žádost o odklad povinné školní docházky (lze podat nejpozději do 30. 4. 2020) ke stažení zde

K žádosti je třeba doložit 2 vyjádření: 

 1. doporučení PPP (pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (speciálně pedagogické centrum) 
 2. doporučení odborného lékaře (např. pediatr) nebo klinického psychologa

Vydání Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Do 30 dnů ode dne zápisu bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí na webových stránkách školy a na dveřích školy a rodiče přihlášených dětí o tom budou informováni.

Informace pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (metodický materiál MŠMT) - zde

V případě dalších dotazů k zápisům nás kontaktujte na e-mail či telefonicky.

Vedení ZŠ Inspíria, s.r.o.


Zápisy starších dětí

Starší děti (ve školním roce 2020/21 nastupující do 2. až 5. třídy) - JSOU VÍTÁNY!

Mohou jednoduše přestoupit do naší školy nejdéle do 31. 7. 2020. - postup zde


Kritéria pro přijímání dětí

K zápisu přicházejí většinou již rodiny, které jsou seznámeny s principy a fungováním ZŠ Inspíria. Noví zájemci se mohou řídit následujícími požadavky pro přijetí:

 •      Rodiče dětí/zákonní zástupci se seznámili s principy a koncepcí školy, toto jim vyhovuje.

 •      Dítě se společně s rodičem zúčastnilo akcí školy, zapojilo se do vyučování - rodina již navštívila školu, je informována o podobě vzdělávání (rozhovor s vedením školy)

 •      Do 1. ročníku je přijímáno 10 dětí (věkově smíšená třída)

Naším cílem je vytvořit vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá vyváženému sociálnímu prostředí. Kapacita jednotlivých ročníků je v souladu s dlouhodobou strategií školy.

V případě převisu zájmu o přijetí dětí vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv - ombudsmanky a rozhodujeme zejména podle těchto kritérií (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

1.  posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů - přijímání sourozenců

 •       přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence - v rámci posilování sourozeneckých vazeb (za splnění 1 bod)

2. spolupráce rodiny se ZŠ Inspíria - soulad vzdělávacích systémů rodiny a školy

 •       rodič již spolupracuje se ZŠ Inspíria jako zaměstnanec či dobrovolník nebo aktivně se v oblasti vzdělávání angažuje (prokazatelně doloženo - např. dohodou, přímou pedagogickou prací) - (za splnění 1 bod)

3. rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup školy - otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů (za splnění následujících třech bodů získává dítě 1 bod)

 •      rodiče navštívili školu a vědí jak se v ní didakticky pracuje

 •      rodina se účastnila akcí školy ( Den otevřených dveří, náhledy do výuky)

 •      oba zákonní zástupci absolvovali před přijetím rozhovor s vedením školy

Vždy se přijímají přednostně děti s vyšším množstvím bodů, pokud je více dětí se stejnými body, bude rozhodovat losování.