2021/22

Září 2021

První školní den jsme se společně přivítali a slavnostní atmosféra by se dala krájet. Ve společném kruhu pod naším zeleným kamarádem ořešákem proběhlo pasování prvňáčků na školáky. Pak je rozverná brána starších dětí zavedla až do školy, kde se pro-úkolovali až do své nové třídy, kterou sdílí s druháčky. Her byl nasycen radostí, aktivitou a společnou hrou, jako by prázdniny ani nebyly.

Seznamovací pobyt 2. - 4. 9.

Již druhý den jsme se sešli v kempu Ejpovice, kde jsme zahájili dvoudenní pobyt, abychom se lépe poznali s novými dětmi i dospěláky a sladili se na další školní rok. Přivítali jsme do kolektivu nové pedagogy: pro 2. stupeň - Ladislava Sedláka, Lucii Švojgrovou, obrodili Elišku Homutovou, pro administrativní práci - Lucii Pospíšilovou a Janu Skurkovou. Ladně vpluli mezi nás. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme si užili čas plný her, noční výpravu i pěší výlet. Akci jsme uzavřeli u společného ohně s rodiči.

U ohně-Seznamovák září 2021 (Ejpovice) - YouTube

Již druhý týden školy však začal v personálním oslabení z důvodu nemoci dvou prvostupňových pedagogů. Bylo tedy na ostatních rozjet vlak nového školního roku tím správným směrem.

9.9. - jsme podnikli výlet do Techmanie v Plzni.

15.9. - jsme pěšky došli na naši oblíbenou destinaci - Písková hora u Ledec.

Zářijové dny a týdny se nesly ve znamení zabydlování, společných her a navykání společnému prostoru a výuce.

videa:

Nová píseň od šešťáků (17.9.2021) - YouTube

Muzicírování 1. a 2. tř (17.9.2021) - YouTube

Říjen 2021

Dalo by se říci, že školní vlak se v říjnu již krásně rozjel.

Klíčovým tématem měsíce byl Vesmír, protože se chystala celoškolní a celoroční hra na záchrannou misi na planetě OXO. V pondělí 25.10. jsme odstartovali! Díky Ládovi za přípravu, tvorbu, nasazení a skvělou tiskovku:) Hra se dotýká nevíce 6. tř, ale i ostatní třídy jsou do hry zapojeny. Již mají své originální názvy: Hvězdy na nebi, Kotva vesmíru, Výprava X05, Czech republic - získávájí tím první raketu:)

Dále jsme se v posledních týdnech věnovali tématu České republiky a její historii - zejména ve vztahu k blížícímu se státnímu svátku 28. října. Děti vytvořily poměrně zdařilé kresby a malby státního znaku, panovníků, mapy ČR i vlastní učební pomůcky.

Informace o probraném učivu mají možnost rodiče najít v on-line třídní knize systému Edupage.

25.10. - od 16h proběhl ve škole dlouho odkládaný seminář pro rodiče: Seznámení s Hejného matematikou, který si připravila Maruška.

27.- 29. 10. - Jsme se vzdálili na podzimní prázdniny

krátká videa:

https://www.youtube.com/watch?v=ITXfw2g3S7E

https://www.youtube.com/watch?v=5QkCWyxIw8E

https://www.youtube.com/watch?v=6QTL03mvIJ8

Listopad 2021

První listopadový týden opadal náš tým jako listy ze stromů. (obrazně řečeno):) Z prvního stupně se stala jedna velká třída, takže jsme "jeli" opravdu malotřídně a roli učitele s radostí zastaly někdy i děti samy. Ve středu si zkusily dokonce roli uklízečů, neboť nebyla přítomna ani paní uklízečka Jitka. Nebyl to týden standardní, ale přinesl mnoho podnětů a postřehů, které můžeme dále využít a myslím si, že můžeme konstatovat, že jsme si ho užili a mnohému se naučili:). Náš tým se v tomto čase rozšířil o novou kolegyni Terezu - naši novou výpomoc ve družině. Tímto ji vítáme a přejeme jí - ať je jí s námi dobře!:)

Týden (15.- 19.11.) byl sice přerušen jednodenním Stáním svátkem, ale i tak jsme toho zvládli poměrně dost. Probíhaly Tripartity pro 1.- 2. tř., které se nesly ve velmi příjemném duchu. Děkujeme těm, kteří mohli přijít a těm, kteří nemohli přejeme brzké uzdravení! Bohužel ze zdravotních důvodů nebyla přítomna také Evička.

Ve čtvrtek 18. 11. jsme díky Laďovi a společenské situaci, která nám to zatím dovolila, zvládli (konečně!:)) dorazit na projektový den Animánii v Plzni. (Z projektu: Šablony III.) Děti zcela přirozeně a intuitivně vpluly do role animátorů a celý den jsme si užili. Vznikala spousta krásných krátkých animací. Některé z nich můžete vidět na našem Youtube kanále.

https://skolainspiria.rajce.idnes.cz/Listopad_2021_15.-_19.11./

https://skolainspiria.rajce.idnes.cz/Listopad_2021_Animanie_-_dilny_18.11./

Animace - videa dětí:

https://www.youtube.com/watch?v=pGyjs2LfZpM

https://www.youtube.com/watch?v=nVNE2WG2cxA

https://www.youtube.com/watch?v=8JToOtX6Ew8

https://www.youtube.com/watch?v=930aQvcIDJ4

https://www.youtube.com/watch?v=wRI83WaGo9g

https://www.youtube.com/watch?v=t6oKzFaNtBM

Pokud pomineme 90% absenci učitelů na 1. st., tak se poslední listopadový týden docela vydařil:)

Ve středu 24.11. nás opět zavolaly naše oblíbené Plasy, kam jsme si vyjeli vlakem a užili si projektový den. (Z projektu: Šablony III.) V Muzeu stavitelství si děti mohly vyzkoušet práci se dřevem, prohlídku muzea se zaměřením na statiku, stavební materiály a neunikla nám ani návštěva místní knihovny. Mohli jsme zažít chod knihovny, prohlédnout si tento krásný a unikátní prostor a hlavně jsme měli možost si najít klidný koutek a zcela se ponořit do četby a objevovat nové zajímavé knihy. Některé jsme si i vypůjčili!:)

Také se náš tým rozrostl o Báru, která je průvodcem dějepisu a zeměpisu především v 6. tř. 

Prosinec 2021

Nebýt fotografií z posledních týdnů, ani bychom nevěřili, že měsíc prosinec je již za námi. Tak rychle uběhl! Co důležitého se v něm událo? Hned na počátku děti upřely svůj pohled do sebe a své působení ve škole. Mohly si vyplnit pro někoho již známé sebehodnotící dotazníky. Díky nim jsme měli malinko pootevřené okno do jejich náhledu, který jsme mohli třeba na probíhajících tripartitách odhalit. Kreslili jsme čertíky, tvořili jsme jim 3D zuby, kterými jsme lákali Mikuláše😊. Děti podnikly krátkou Mikulášskou stopovačku, na jejímž konci čekal zlatý poklad. Zpívaly se již koledy, učily se noty i houslový klíč, postupovalo se dále i v matematice a češtině, některé děti si zkoušely tvořivé psaní, starší děti hrály deskovou hru s vyjmenovanými slovy a v neposlední řadě jsme skrze vyprávění a krátký dokument vzpomněli na legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda, který právě odešel v požehnaném věku na druhý břeh a zanechal po sobě mnoho zajímavých odkazů.

Další týden nám konečně přinesl bílý sníh! Děti si jej dosyta užívaly. Sněhová čistota nás inspirovala mimo jiné i k černobílé kresbě tuží a vánočním přáníčkům. Děti se i v tomto týdnu učily programovat díky zapůjčeným Bee-botům a Ozo-botům. (Díky MAS Radúza za možnost zapůjčení.) Otužilci dále dojížděli na plavání a děti na TV si ověřovaly své pohybové dovednosti na překážkových drahách, trénovaly hod, nebo se vyřádily ve skupinových hrách.

Třetí prosincový týden odstartoval sérii oslav narozenin. (To asi, abychom trénovali sladké chuťové buňky na Vánoce!) Děti tvořily dárečky ze sypaných přírodnin - jistě ku radosti rodičů😊, učily se číst v mapách, zdokonalovaly se v AJ, zpívaly anglické písničky, ve jménu tvořivosti si starší děti po svém vyzdobily ozo-boty, kterým věnovaly obecně hodně prostoru, aby v maximální možné míře objevily a vyčerpaly jejich aktuální možnosti. A ...pomalu jsme se chystali na vánoční čas. Čím dál tím více toto téma prosakovalo do všech možných aktivit. Třeba matematika s Maruškou se pro mnohé proměnila v pečení muffinů, bábovek a dalších dobrot. Pokud byste se zeptali, co bylo nejtypičtější pro poslední týden před Vánoci - jednoznačně vůně vanilky a sladkých dobrot linoucí se po celé škole a drze vstupující a omračující čichové buňky všem přítomným. Jak lépe vkročit do vánoční atmosféry!? Ta vyvrcholila 22.12., kdy měly děti možnost v průběhu celého dne okusit všemožné vánoční zvyky: tvorbu svíček z včelího vosku, výrobu ozdob z vlny i papíru, pečení perníčků, zdobení stromku a zpívání koled. Prostor byl i na volnou hru a deskové hry. Vyústěním bylo společné setkání u vánočního stromečku v tělocvičně, společný zpěv koled a předávání dárečků. Nervozita a natěšenost dětí na dárky a Vánoce by se dala krájet. V 16h jsme se pak sešli i s rodiči - u našeho "ořešákového vánočního stromu", abychom se alespoň v krátkosti pozdravili, naladili se na vánoční notu koled a popřáli si na svátky i do nového roku. Děkujeme všem, kteří mohli a přišli! A těm, kteří nemohli - i z řad učitelů, kterých nakonec bylo více, než účastných - zprostředkováváme tento zážitek alespoň skrze fotografie. Díky, že v tom "jedeme" spolu!

Ještě jednou přejeme všem: ať nový rok 2022 plyne v lehkosti, pevné zdraví ať vás neopouští a radostná mysl ať je vaším dobrým přítelem za všech okolností.

Těšíme se na další dobrodružství!

Inspiranti