Výuka probíhá nejčastěji prostřednictvím:

 • samostatné i skupinové práce
 • praktické činnosti
 • kooperativního vyučování
 • osobního prožitku
 • badatelského přístupu
 • projektového vyučování
 • pohybových aktivit
 • dramatické, výtvarné, hudební hry...,
 • hry intuitivní pedagogiky
 • učení se v životních situacích
 • pobyt v přírodním prostředí

 • výlety, exkurze, besedy

Rádi bychom děti vedli k:

 • vlastnímu úsudku i způsobu řešení
 • zvídavosti
 • vlastnímu objevování
 • smysluplnému rozlišování
 • praktičnosti
 • samostatnosti
 • tvořivosti
 • otevřenosti
 • zodpovědnosti (za své myšlenky, slova, činy, důsledky činů),
 • sebe projevu
 • sebevědomí
 • spolupráci s druhými
 • konstruktivní a nenásilné komunikaci
 • úctě k druhému
 • úctě k přírodě 
 • spokojenému žití

Často jsme venku a v pohybu.

 • na výpravách
 • exkurzích
 • výletech
 • v propojení s praktickým životem