.

Vítejte na stránkách školy Inspíria

Škola Inspíria je škola malotřídní, v současnosti prvostupňová, s jednou třídou společnou pro žáky 1., 2., 3. a 5. ročníku. S výjimkou období plošných uzavření všech škol a školských zařízení a školní karantény (7. 10. - 17. 11. 2020; 1.3. - 12. 4. 2021 ) se stále učíme v naší škole v Záluží. 

Od září 2021 NÁS ČEKÁ NÁS DALŠÍ VELKÝ KROK  -  DO SVĚTA 2. STUPNĚ ZŠ!!!  

OTEVÍRÁME MOŽNOST dalším "ŠESŤÁKŮM" PŘIDAT SE K NÁM! 


Dílčí pasáže videí jsou točeny v různých obdobích fungování školy.


Škola Inspíria v obrázcích - Fotogalerie 


 • Kde jsme se "vyloupli"?:) - Škola Inspíria vznikla z popudu rodičů dětí z lesní školky Berounka (v Druztové) a následně dalších, kteří s touto myšlenkou a koncepcí souzní a již třetím rokem pracují na její realizaci - Kdo? Viz "Náš tým"
 • Co jsme za školu?
 • Inovativní soukromá škola malotřídního typu - od září 2018
 • V obecní budově bývalé školy v malé obci Záluží 4 km od Plzně
 • V blízkosti přírody, zároveň s dostupností pro děti plzeňské a z okolí

 • Škola komunitní a nekomerční 

 • Od školního roku 2019/20 součástí sítě škol MŠMT ČR

 • Věkově smíšená třída ( 1.- 5. třída )

 • Vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR

 • Maximální počet dětí ve školním roce 2020/21 je 30 dětí

 • Předpokládaná celková kapacita školy je max. 80 dětí

Rádi bychom dětem dopřáli školu, která je pro život, která pulsuje životem. Udrželi v dětech jiskru chuti po poznání a učení, který v sobě každý přirozeně máme, a rozvíjeli jejich osobnost ve všech jejích složkách. Rádi bychom dětem vytvořili prostor a podmínky, kde mohou zůstat v těsném kontaktu s přírodou, přirozeným pohybem, svým tělem, živostí, tvořivostí, chutí se rozvíjet a posouvat dál, objevovat nové...

Školu, kam se děti budou těšit a kde je jejich čas naplněn smysluplností, radostí, poznáváním, ... setkáváním s kamarády, vzájemnou inspirací.

Pro školní rok 2019/20 jsme opět žádali o zápis školy Inspíria do rejstříku škol MŠMT.
Dostalo se nám podpůrného stanoviska Plzeňského kraje a ve finále (až koncem dubna 2019) i MŠMT, což nás moc těší. V této souvislosti děkujeme moc městu a ZŠ Třemošná za podporu a vstřícné kroky, kterých si moc vážíme.
Stáváme se tedy plnohodnotnou součástí sítě škol ČR a děti se k nám mohou oficiálně zapsat či přestoupit ze školy jiné.