.

O ŠKOLE: 

  • ZŠ INSPÍRIA vznikla v září 2018 a od školního roku 2019/20 je součástí sítě škol MŠMT ČR
  • Inovativní základní škola malotřídního typu v současné době pro žáky 1. až 8. ročníku
  • S orientací na PŘÍRODU - POHYB - KOMUNIKACI
  • V obecní budově bývalé školy v malé obci Záluží 4 km od Plzně
  • V blízkosti přírody, zároveň s dostupností pro děti plzeňské a z okolí

  • Věkově smíšené třídy

  • Vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR

Rádi bychom dětem dopřáli školu, která je pro život, která pulsuje životem. Udrželi v dětech jiskru chuti po poznání a učení, který v sobě každý přirozeně máme, a rozvíjeli jejich osobnost ve všech jejích složkách. Rádi bychom dětem vytvořili prostor a podmínky, kde mohou zůstat v těsném kontaktu s přírodou, přirozeným pohybem, svým tělem, živostí, tvořivostí, chutí se rozvíjet a posouvat dál, objevovat nové...

Školu, kam se děti budou těšit a kde je jejich čas naplněn smysluplností, radostí, poznáváním, setkáváním s kamarády, vzájemnou inspirací.


Dílčí pasáže videí jsou točeny v různých obdobích fungování školy.