2019/20

1. pololetí: září, říjen, listopad, prosinec 2019, leden 2020

Září 2019

V záři září září zraky zalité zvědavostí ...

Uvolněná poezie závěrečných dní prvního školního měsíce vzešla z nabité až překotné energie jeho počátku.

Někdo by mohl čekat, že první měsíc školy bude v tempu pozvolném a rozkoukávacím, ale děti suverénně pokračovaly dál ve svých hrách a aktivitách, jako by prázdniny ani nebyly. Pravda, jen prvňáčci měli oči více dokořán, ale i většina z nich brzy hladce vplula do školního dění. Byla cítit radost ze shledání s kamarády, hry a společně stráveného času.

Povídali jsme si o zážitcích z prázdnin, zmapovali jsme, kde kdo byl, co zažil, co nového se naučil. Postupně jsme se více zpřítomňovali a zaměřili jsme se na to, kde se právě děti nacházejí, co vlastně škola je, co od ní děti očekávají a co se chtějí učit. Také jsme přivítali do kolektivu nové pedagogy: Evu Florianovou (Po), Jana Růžičku (Út, St), Irenu Hrbkovou (Čt, Pá), Zuzku Hecovou (družina), kteří se celkem lehce a přirozeně začlenili mezi nás. Já - Jana Slezáková jsem přijala výzvu i radost vstoupit do role hlavního pedagoga, který je s dětmi každý den dopoledne a je takovou spojnicí týmu pedagogů. Organizační zázemí nám nyní zajišťuje hlavně Martina Kudrnáčová spolu s novým panem ředitelem Jiřím Holečkem. Nesmím opomenout také důležitou osobu ze Záluží, která stojí za čistým prostředím v naší škole - Jitku Pánkovou.

První týden (2.- 6.9.) byl hodně o pohybu. Využívali jsme často přízně počasí a chodili ven třeba si zahrát fotbal, nebo do lanového hřiště, užili koloběžek, prolezli se po stromech. Rozhodně nejoblíbenější pohybová hra září byla hra na "Mrkve", kterou si Eva děti zcela získala.

Ve škole jsme se zabydlovali, uklízeli, vyklízeli, plnili, označovali, popisovali prostě si každý hledal a utvářel své místečko ve škole a to nejen fyzicky a materiálně, ale i v kolektivu.

Již první týden přispěchala Eliška Homutová se svými úterními badatelskými aktivitami, ve středu anglicky hovořící Bani Cutajar, se kterou si děti mohly ověřit, jak rozumí tomuto jazyku. Také klavír si již přivábil své příznivce, kterým každý čtvrtek a pátek odpoledne poskytuje podporu Irena.

Od druhého týdne (9.- 13.9.) postupně do dětských her začaly prosakovat poznávačky písmen, slov, hádanky, psaní, počítání předmětů, poslech příběhů, prvouka v terénu, malování. Starší děti se začaly pomalu nořit s Irenou a Evou do tajů českého jazyka a s Janem do angličtiny. Od čtvrtka se děti spolu s Lídou mohly realizovat v postupné kultivaci zahrady v odpoledním kroužku. Děti však nevíce bavilo ořezávání klacíků a stavění bahenních staveb.

Ve třetím týdnu (16.- 20.9.) jsme s druháčky začali objevovat krásu psacího písma, hravě v mouce, na papír i tabuli. Také jsme si osvěžili počty skrze naše barevné oblíbené kostky. Někdo již započal dle preferencí vyplňovat svoje pracovní listy. Hitem se stala stavba katapultu, kterou děti započaly s Eliškou. Katapult se stal impulsem pro stavbu dvou velkých měst z kostek. Každý si pak zakreslil město do mapy a domluvila se pravidla boje i taktika v jednotlivých týmech. Vrcholem se stala 15minutová palba z katapultů. Během ní se ukázala spousta zajímavostí mezi řádky - kdo je opravdový bojovník, kdo je velitel, kdo se rád veze, kdo je empatický, kdo umí prohrávat, komu to moc nejde a další věci, které jsme pak ve společném kruhu reflektovali a byly cenným přínosem.

17. 9. jsme zvládli příjemný vlahý cyklovýlet po proudu Třemošenky. (Průvoci byli Jan Růžička a Martina Kudrnáčová, z rodičů se přidala Míša Drábková)

20. 9. jsme navštívili Veletrh knihy v DEPU2015 v Plzni, kde nás čekal pestrý program besed, filmu, tvoření loutek pro stínové divadlo i interaktivní výstava: Já hrdina. Knížek bylo tolik, až nás oči přecházely. Získali jsme tak spoustu zajímavých podnětů a velmi nás těšil zájem dětí o tuto oblast.

Čtvrtý týden (23.- 27.9.) přivál téma: Co přináší a odnáší podzim.

Pondělní rovnodennost byla znát i v neklidném projevu dětí, takže téma se nám dostalo až do kontaktní hry: souboj dne a noci, který měl svá pravidla a těšil se velké oblibě. Navzdory realitě, statisticky získal převahu den.

26. 9. zavítala do školy naše milá sousedka a skvělá výtvarnice: Majka Zichová. Pro děti si připravila artefiletický program na téma: Les. Děti psaly lesu dopis, pak jsme vyrazili ven, rituálně les dopisem otevřeli a oddávali se lesním zážitkům v podobě výtvarné - frotáže, hledání zvláštního stromu, vymýšlení jeho příběhu, dialogu s jeho ochráncem, stavění domečků atd. Koncem týdne jsme načali téma sv. Václava, abychom v něm pokračovali i v dalším týdnu.

Říjen 2019

K tématu sv. Václava se v pátém týdnu (30.9.- 4.10.) přidalo téma sv. Michala, téma legend a pověstí. Takže symbolem tohoto týdne se přirozeně stal meč a drak. Téma boje temna - světla, dobra - zla vně i uvnitř nás podbarvovalo další školní aktivity - matematické, jazykové, tvořivé (vyrábění vlastních draků, psaní příběhů na téma souboje s drakem uvnitř nás) atd. Také téma knihy, knihtisku souviselo se způsobem záznamu legend a pověstí - Vyráběli jsme si vlastní razítko, četli pověsti o prvním knihtisku - v Plzni, apod.

Také se ve škole přihodila zajímavá událost - nečekané bouchání na dveře v prostoru půdy. Bylo zajímavé sledovat pestrost názorů na původ tajemného zvuku. Některé holčičky prý ducha viděly, někteří kluci vysvětlovali situaci větrným počasím... Každopádně jsme ducha pojali jako našeho ochránce a hned nám bylo lehčeji. Jak to bylo doopravdy? Kdo ví?... Některé děti sepsaly vlastní pověst o Školním duchovi, jiné nám na toto téma sehrály divadlo a téměř všichni si vyrobili papírovou podobu ducha, kterou pak zavěsily v prostoru schodiště. Měli jsme takovou spontánní oslavu Dušiček o měsíc dříve.

4. 10. - dopoledne nás poctil svou přítomností Radovan Smieško, který si pro děti připravil bohatý program z oblasti informatiky. Děti si vyzkoušely jaké je to být "RAM", "CPU", "Hard drive", "GPU" - jaká je jejich funkce v PC. Dozvěděly se, co patří do oblasti hardwaru, softwaru, vytvořily si vlastní maketu notebooku, což je moc bavilo. Dostalo se až na objevení principu kódování dat (0 a 1), "bit" a "byte", kódování písmen a čísel. Na konci programu děti byly schopny psát, nebo číst jednoduchá zakódovaná slova.

Ranní kruhy jsme organizačně upravili tak, že v pondělí je kruh hodně sdílecí po uplynulém víkendu a také uvádějící nové téma týdne, popř. sdílení dojmů, pocitů a důležitých momentů ve škole. Úterní a středeční kruh je složen z aktuálního výběru aktivit dětmi - děti vybírají z nabídky např. vyprávění vtipů, četba, pohybové hry, meditace, společné tvoření, malba, hádanky, rytmika, tanec, divadlo, atd., začleněna je i anglická forma různých her. Čtvrteční kruh s Irenou je o příbězích - četbě, dotváření, následném rozboru, diskusi, četbě vlastních příběhů. Na závěr se losuje z dobrovolníků, kteří chtějí vést kruh v pátek. Páteční kruh si tedy vedou děti, které o to měly zájem a byly vylosované. K sobě si mohou vzít další pomocníky. Kruh je zcela v jejich režii. Prozatím se tento kruh velmi osvědčil a děti se jej umí zhostit bravurně. Již se někteří ukázali jako zdatní organizátoři, šikovní mluvčí i charizmatičtí nadšenci. Přenechávat aktivitu na dětech se nám velmi osvědčuje a jakmile to je jen trochu možné a vhodné, dáváme dětem tuto příležitost i v dalších blocích.

Šestý týden (7.- 11. 10.) jsme započali 14denní projekt: Záluží. Jeho cílem bylo zmapování okolí školy, obce, ve které se škola nachází, zjištění informací z různých oblastí života v této obci. Dětem jsme ponechali větší volnost, jak se tématu zhostí a byli jsme zvědaví, zda si najdou oblast, která je zajímá a o které by chtěly zjistit více a jak proběhne realizace. Stali jsme se součástí jednotlivých týmů a byli dětem nápomocni, pokud potřebovaly. Ukázalo se, že jisté směřování a vedení potřebují, neboť starší děti organizační složka úplně nezaujala. Spíše se ponořily do svého dílku práce. Zřetelně se vyjevila různá míra organizačních a komunikačních schopností dětí, schopnost orientace, záznamu a přenosu informací, míra kooperace, různé zájmy dětí, ... Byla to pestrá přehlídka individualit s různými přístupy.

Výstupem z projektu měl být průvodce Zálužím, což se dětem ve finále podařilo. Na závěr jsme se v reflexi shodli, že je dále na čem pracovat, že to byla zajímavá zkušenost a každý si z toho odnesl svůj díl poznání nejen o obci, ale hlavně o sobě.

Tento první projekt byl pro nás spíše takovou sondou, jak jsou děti schopné projekt obecně uchopit a dále s ním pracovat. Udělali jsme při tom spoustu objevných chyb a tím důležitých zkušeností, které jsou skvělé pro další práci tohoto typu. Již se rýsuje vlastní projekt některých starších dětí: Vlastní časopis - těšíme se na jeho průběh.

Jednoznačným hitem týdne se staly nově nainstalované šály na létající jógu. Velký zájem dětí vytvořil potřebu si stanovit bezpečnostní pravidla a časový rámec na jejich využívání, aby měl každý možnost užít si tento nový druh pohybu.

11. 10. - odpoledne se zapojila většina rodičů i některé děti do realizace projektu: Zakládáme zahradu v Inspírii, na který jsme obdrželi finanční příspěvek od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Na projektu Záluží jsme pracovali i v sedmém školním týdnu (14.- 18.10.). Z běžného dne zůstávaly jen ranní kruhy, zbytek dne jsme trávili hlavně v terénu, pozorováním, hraním, sběrem informací. Dále jejich tříděním, rozborem a tvorbou ve škole.

16. 10. - dorazila do školy Kamila Bolfová a Jan Kršňák s pilotním projektem k seberozvojové knize: "Kdyby lidi byli stromy." Dopoledne plné her intuitivní pedagogiky a čtení vybraných kapitol děti bavilo. (další setkání proběhne v listopadu)

V osmém týdnu (21.- 25.10.) jsme dotvořili výstup z projektu Záluží - Průvodce: "Záluží očima Inspirantů", který je k prohlédnutí ve škole.

23. 10. - nastala dlouho očekávaná událost - návštěva Lucie Dudíkové se záměrem ukázat dětem možnosti létající jógy na šálách. Nejoblíbenější pozicí dětí se stal "meditující medvídek".

25. 10. - jsme přijali pozvání paní ředitelky na akci Základní školy v Horní Bříze: Ochrana člověka v mimořádných situacích. Na výlet jsme vyjeli autobusem. Paní ředitelka nás osobně provedla školou, která se dětem pozdávala jako velké bludiště, také nám ukázala zajímavé učebny a prostory školy. Nejzajímavější pro děti byla návštěva místnosti plné exotických zvířátek a hmyzu. Také oběd v místní velké jídelně byl pro některé novým zážitkem, přesto že právě toto jídlo známe, neboť je vozíme zrovna z téhle kuchyně. Následně na nás čekal program se zdravovědou a pak venkovní akce BESIPU a Městské policie. Pohled na nemotorné děti s brýlemi simulujícími drogové, nebo alkoholové opojení nenechal jednu bránici v klidu.

Odpoledne - jsme pokračovali spolu s některými rodiči na dokončovacích pracích školní zahrady.

Listopad 2019

Devátý týden (28.10. - 1.11.) nám zkrátily podzimní prázdniny.

31. 10. -ve škole proběhl den hraček. Děti si mohly donést své oblíbené hračky a celý den strávit ve společné volné hře s nimi. Tento den vznikl po společné dohodě s dětmi, kdy se objevila jejich potřeba nosit si hračky do školy. Což se zejména pro některé jevilo jako rušivý prvek koncentrace a přítomnosti při pracovních aktivitách. Děti si tento den očividně užily a ve škole vládla poklidná a uvolněná atmosféra.

1. 11. - jsme zahájili den oslavou v tělocvičně - 1. rok v budově školy! Měli jsme 2 dorty, rychlé špunty, buchty od Irenky, muffiny od Leiblů - neboť Johanka také měla narozeniny ... a vůbec nám spolu bylo dobře.

Krásným bonusem byla návštěva Michala Vybírala, který pro děti připravil program na téma: Kontakt, síla, boj a růst. Děti si vyzkoušely řadu kontaktních a pohybových her, vyslechly pohádku, zkusily pozornost a empatii, spolupráci i vymezení vlastních hranic, zamyšlení se nad tématem dospělosti atd. Bylo zřejmé, že aktivita a kontakt jsou pro děti přirozenou součástí jejich fungování.

Desátý týden (4.- 8. 11)

Tento týden zavládlo téma předůležité: Česká republika. Impulsem byl uplynulý svátek vzniku Československa. Zhlédli jsme zajímavé dokumenty, doplňovali otázky, luštili rébusy, malovali vlajku a znak, národní strom, povídali si o T. G. Masarykovi, četli z knih, hledali v mapách a mnoho dalšího.

S Eliškou se děti zaposlouchaly do ptačího zpěvu a zkoumaly ptáčky žijící v ČR z různých úhlů.

Bani objevila cestu k dětem přes jejich smysly a společnou činnost při mixování a tvorbě společných pokrmů. Tím dostává angličtina pro děti zcela nový rozměr, který je baví a přirozeně vtahuje do konverzace. Koncem týdne Alma a Mary připravily pro děti z Lesní školky Berounka číselnou vybarvovačku sv. Martina na nedělní slavnost. Páteční kruh vedla Adélka a Johi. Kromě míčové hry se hrálo Palermo, což děti neskutečně baví.

8.11. - Zbytek pátečního dopoledne byl v režii Radovana, který opět nezklamal svým nadšením pro Informatiku. Pro děti vyrobil zařízení, díky kterému si mohly vyzkoušet přenos kódů a vyluštit z něj slova a texty. Názorně si tak mohly vyzkoušet princip přenosu dat. Některé děti objevily i další rozměr a to možnost programování cesty skrze tyto světelná znamení.

Jedenáctý týden (11.- 15. 11)

Pondělí nám provoněly svatomartinské rohlíčky, které pro všechny upekla Karla s maminkou. Odstartovali jsme tak téma sv. Martina, které je velmi pestré a podnětné. Četli jsme si o něm legendu, zkoumali zvyky s ním spojené a jejich spojitosti a podstatu. Tento týden jsme hodně tvořili, malovali, psali, počítali, tančili, rytmizovali... Svoji kreativitu i následný obchodnický talent projevila Marianka, která vymyslela papírová hrací sluchátka. (Pohybem prstů na šustivém papíru opravdu hrály.) Rozpoutala se lavina sluchátek. Začaly se přidávat i ostatní děti s dalšími výrobky a ze třídy se rázem stal jarmark, kde si děti prakticky procvičovaly obchodní dovednosti a počty. S Eliškou se děti zabývaly tématem cizokrajných zvířat v ZOO, jejich původem, potravou, zvláštnostmi. Ve skupinkách si pak tvořili vystřihováním a lepením i stavbami kostek své vlastní ZOO. S Bani děti nakupovali, takže v nějakém anglickém obchodě by se již neztratily. Irenka s dětmi koulela jablíčka v rytmu známé písně a do ranního kruhu tak proniklo více muziky.

Událostí týdne se bezesporu stalo vydání časopisu INTO, který se stal autorským projektem Adélky, Johanky a Vojty. S přenosem do počítače i grafickou podobou jsem jim sice trochu vypomohla, ale věřím, že k dalšímu číslu mě už ani potřebovat nebudou. Časopis je plný vybarvovaček, tajenek, vtipů, mandal, zajímavostí i atlasu zálužských psů a udělal radost i ostatním dětem.

12.11. - Odpoledne se uskutečnila první rodičovská kavárna, kde nám pan ředitel Jirka připravoval výborná latte:) a příjemně jsme si společně s rodiči poseděli a popovídali.

13. 11. odpoledne proběhla pro rodiče a tým již podruhé Kundlaini jóga se Sabinou Kočovou. Téma imunity bylo v tomto období velmi příznačné.

14. 11. nás navštívil Karel Makoň ze ZSŽ v Plzni s tématem ekosystémů a biotopů. Jeho příběhy plné zážitků se zvířaty a místní přírodou jsou vždy fascinující.

Dvanáctý týden (18.- 22. 11)

Tajemno, legendy, pověsti, mýty, knihy to vše se vinulo dvanáctým týdnem. Děti psaly své vymyšlené příběhy. Každý dle svých možností s jedinečným kouzlem. Společné čtení pak nadchlo všechny mladé autory. V pravidelných pracovních blocích stále převažuje procvičování českého jazyka, mladší děti hlavně psací písmo, starší vyjmenovaná slova, rozklad slov, ...

V úterý jsme se vypravili na dobrodružnou cestu s bobrem, který bydlí kousek proti směru Třemošenky. Vzali jsme to trochu oklikou přes les, kde jsme objevili nová krásná místa. Bobr se nám neukázal, ale stopy jeho zubů byly nepřehlédnutelné a nejeden strom to neustál.

S Bani si děti umixovaly výborné Rawcookies. Probranou slovní zásobu vždy pak Bani umisťuje na FB i do Edupage. V pátek se bravurně zhostily vedení kruhu "prvňandy" Karla, Zuzka a vypomohla jim Sára (druhanda). Zvolily si nelehký úkol - hru Palermo, ale starší děti jsou evidentně dobrými učiteli, neboť to děvčata okoukala dobře.

22.11. - již podruhé dorazila do školy Kamila Bolfová a Jan Kršňák s pilotním projektem k seberozvojové knize: "Kdyby lidi byli stromy." Dopoledne bylo opět plné her intuitivní pedagogiky, čtení a sebepoznávání. Tentokráte na téma péče o sebe, druhé, kontakt, dotek, láskyplnnost.

22.11.- odpoledne jsme otevřeli dveře pro veřejnost. Na den otevřených dveří se přišli podívat zejména rodiče budoucích prvňáčků. Užili jsme si je prohlídkou prostor, kreslením, zpěvem, prodejem časopisu, promítáním fotek i povídáním.

Třináctý týden (25- 29. 11)

Poslední listopadový týden bylo téma ponecháno na dětech. Velice nás překvapily s tématem, které vyplynulo z jejich hovorů: Politika. Prý by chtěly mít prezidenta, soudce, parlament, politické strany. Shodli jsme se na tom, že tedy započneme potřebné přípravy tak, abychom v novém roce tento koncept využili. Uvidíme, co přinese.

V tomto týdnu se děti ukázaly jako zdatní keramici a stavitelé. Středobodem týdne byla středa - již dlouho očekávaný den hraček. Tomuto dni vévodila volná hra. Děvčata utvořila skupinku, která se zcela ponořila do světa "Pečopáků", kluci zase využili donesených kolejí a stavěli a budovali obří město s komplikovanou dopravní sítí vlaků a aut. S děvčaty došlo i na tanec a spontánní sólové gymnasticko-taneční vystoupení Lucinky na vybranou píseň. Před obědem jsme ještě zhlédli inspirativní animovaný příběh o tom, jak vzniklo LEGO.

Páteční kruh vedla Lucinka a Jáchym. Lucinka opanovala tělocvičnu a Jáchym vymyslel stopovací hru. Reflexe jejich kruhu pak byla důležitým zakončením týdne a zdrojem inspirace a vylepšení pro další vedení kruhů i ostatní děti.

Prosinec 2019

Čtrnáctý týden 2. - 6.12.

První týden tohoto měsíce přinesl téma Adventu a Mikuláše. Inspirovali jsme se jak tradicemi, tak vlastní fantazií. Pokračovali jsme v rozvoji započatých početních, geometrických i písařských aktivit. Ve středu 4. 12. jsme měli tu čest přivítat ve škole potenciální prvňáčky pro příští rok. Spolu s rodiči měli možnost u nás zažít jedno dopoledne. Většina z nich hladce zaplula do dění, někteří se nejprve ostýchali, ale vesměs jsme si společný čas užili v povídání, hádání, vyplňování, kreslení, hraní, pohybu a nových kontaktech. Místní zkouška sirény pak symbolicky zakončila naši venkovní hru a doslova nás nahnala zpět do školy k závěrečnému kroužku.

5. 12. k nám do školy nepřišel Mikuláš, ale již známý host: Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň tentokrát s sebou přivezl téma ryb i jednu rybu skutečnou. Nejprve jsme se v tématu ryb zorientovali teoreticky skrze jeho přehlednou prezentaci a povídání a pak odvážlivci mohli zažít i pitvu ryby - kapra. Jeho anatomické zkoumání, které bylo pro děti silným zážitkem (dobrovolným). Následně jsme se s dětmi dobrali až k etickým otázkám zabíjení zvířat, potravním řetězcům, našemu konzumnímu způsobu stravování, spotřebě masa, mléka atd. Rozvinula se plodná diskuse a bylo vidět, že děti v tom mají poměrně jasno... (Tato ryba pak posloužila jako potrava pro zraněného orla).

Ještě před obědem jsme si společně zazpívali Mikulášskou písničku a překvapivě jsme tím přivolali Mikuláše, který byl poněkud Jáchymovský, Anděl trochu Lucinkovský a čertík Zuzkoidní, ale všechny nás pobavil a potěšil drobnými dobrůtkami v adventním kalendáři.

Odpoledne si děti opět užily zábavné a hlavně chutné tvoření dobrůtek s anglicky hovořící Bani.

Při tvoření jsme si vyzkoušeli tvorbu z keramické hlíny.

Patnáctý týden: 9. - 13. 12.

Téma týdne bylo minimálně dvojsmyslné: Co je uvnitř nás? Zajímali jsem se o vnitřek našeho těla jak anatomicky, tak psychicky a duchovně - naše pocity, myšlenky, strachy, Duše .... Brainstorming na toto téma byl velmi zajímavý. Toto téma prosakovalo do našich pracovních listů ČJ, MAT, AJ, Prvouky a dalších oborů.

13. 12. na poslední třetí část svého projektu dorazila Kamila Bolfová a Jan Kršňák - pilotní projekt k seberozvojové knize: "Kdyby lidi byli stromy." Dopoledne bylo opět plné her intuitivní pedagogiky a čtení vybraných kapitol chystané knihy. Setkání s těmito inspirativními lidmi bylo velmi podnětné a přínosné. Knize přejeme, ať se rozletí do světa, najde si svoji cestu a osloví, koho může a má.

Závěr týdne završila společná oslava Kristiánových narozenin, kterou nám zpestřil první napadlý sníh. Děti jej ihned využily a stihly postavit sněhuláka i iglů a na chvíli si společně užít sněhových radovánek. (Bohužel sníh víkend nepřežil.)

Dvacátý týden: 16. - 20. 12.

Tento vydatný týden začal pozvolna, ale již brzy nabral patřičných obrátek. Doznívalo předchozí téma, ke kterému se přidalo téma nové: Zima venku, teplo v nás... Pozvolna jsme se připravovali na blížící se Vánoční svátky, ztišení a potkávání s blízkými. Ještě před tím nás ale velmi zajímal náš Vánoční den ve škole a většina aktivit směřovala k naplnění jeho organizace a programu. Takže již v pondělí se děti docházející na odpolední tvoření chopily štětců a nůžek, aby ze starého kartonu vyčarovaly Betlém - Marii, Josefa a jesličky s Ježíškem, což se jim moc povedlo.

17.12. - jsme ještě stihli zajet do Techmanie v Plzni, kde nám Eliška připravila program o lidském těle, a kde jsme měli možnost si dosyta užít tento podnětný prostor i v celodenním volném působení. Takový malý dárek na závěr roku.

19.12. - jsme si nadělili Vánoční den ve škole. Byl naplněn tvořením, zpěvem, hudbou, tancem, pohybem, hrou, dobrodružstvím, humorem, dobrotami, vůní perníku a dětského punče... a hlavně jsme u toho byli spolu! Ráno jsme ozdobili stromeček, rozsvítili Betlém, vrhli se do víru tvoření až do vystoupení na šálách, které si děti připravily spolu s Lucií Dudíkovou (díky za výpomoc Martince). Děti také zahrály naučené koledy a písničky na piano, takže jsme měli možnost si společně zanotovat. Opět k nám zaletěl anděl, který na naši oblíbenou píseň zatančil, zamával křídly a odletěl neznámo kam...:) Děti vyzval k rozbalení dárečků a společnému hodování. Zatímco rodiče společně zpívali s Jirkou Holečkem a jeho kytarou, zvládli jsme spolu s dětmi i večerní dobrodružnou výpravu za okenním adventním kalendářem v Záluží. S klidným srdcem jsme se pak rozešli domů a s pocitem naplnění ulehli ke spánku.

Díky rodičům i kamarádům, kteří se do tvorby programu zapojili!

Děkujeme konkrétně: Majce Zichové (za monotypová přání), Daniele Smieškové (za tvorbu hvězd, andílků a přáníček), Ireně Hrbkové (perníkové chaloupky, hra na piano, hra s dětmi), Táně a Janu Rovnerovým (tvorbu svícnů), Pavle Vybíralové (za pouštění lodiček), Michalu Vybíralovi (za lití olova), Veronice Formánkové (za odlévání z včelího vosku), Elišce Stránské (zdobení perníčků), Lídě Teršové (za hru na housle), Jiřímu Holečkovi (za hru na kytaru), Lucii Dudíkové (za příprava vystoupení dětí na šálách), Martině Kudrnáčové (za nácvik vystoupení, technické zázemí), Jitce Pánkové (za správu kuchyně), Ivetě Pravdové (již za tradiční tanec anděla), Daně Třískové a spol. (za adventní kalendář v oknech)... Snad jsem nikoho neopomněla :) DĚKUJEME všem za krásnou atmosféru!!!

Druhý den ve škole jsme společně vstřebali zážitky a rozloučili se natěšeni na vánoční čas v kruhu našich nejbližších.

DĚKUJEME dětem, rodičům, kamarádům a příznivcům za společné kroky a důvěru v roce 2019 a PŘEJEME vám všem ať je nový rok 2020 chutný, lahodný, výživný, pestrý a hlavně takový, jaký si přejete a potřebujete, aby byl. Ať máte kolem sebe fajn lidi, se kterými můžete sdílet a vychutnat tuto občerstvující hostinu! :)
(A děkujeme Daniela Smiešková za tvorbu krásných lžiček, které byly inspirací pro vznik letošního PF! Těší nás vědomí, že každou z nich třeba právě zahřívá něčí ručka.):)


Leden 2020

6. - 10.1.

První školní týden v novém roce nám přinesl především radost ze shledání po vánočních prázdninách a množství dárečků pod stromečkem: deskové hry, učební pomůcky, padák na hraní, hudební nástroje: xylofony, bubínky atd. Nejpopulárnějšími se staly BOOMWHACKERS, které podnítily dětskou fantazii a v momentě se proměnily na světelné meče, kouzelné hůlky, didgeridoo atd. Poměrně plynule jsme vklouzli do hravého učebního procesu a opět mě překvapila schopnost dětí žít přítomným okamžikem. Neměly zvláštní potřebu se vracet k vánočním zážitkům, prostě už byly tady a užívaly si opět své kamarády a společné bytí.

S mladšími dětmi jsme si opakovali počty, psaní, čtení, skládali slova, věty, nově jsme se učili druhy vět, užívali jsme si nových učebních pomůcek i jsme si vytvořili některé vlastní. Starší děti pokračovaly s Evou a Irenou v započatých učebních aktivitách prohlubující jejich dovednosti a znalosti odpovídající věku. Podívaly se více do oblasti geometrie, procvičovaly vyjmenovaná slova, pravopis atd., V angličtině si s Janem rozšířily slovní zásobu z oblasti rodiny a mezilidských vztahů.

S Eliškou a jejím oblíbeným Folkem se děti vrhly do objevování magických kombinací: zmrzlé vody - ledu, horké vody, vlažné vody, soli a došlo i na další pokusy. S Bani si děti vytvořily dobrotu a přitom se naučily další užitečná anglická slovíčka a fráze nejen z kulinářské praxe. V pondělním tvoření jsme si užili tvorbu vlastního potisku, který jsme rozstříhali a vytvořili si z něj koláž dle vlastní fantazie. Vznikla zajímavá díla nejčastěji se zvířecí tématikou.

Jak se říká: "Vše špatné, je k něčemu dobré." A tak absence sněhu podnítila zejména chlapce k tvorbě vlastních "sněhových koulí" z náhradního materiálu - papíru. Z této oblíbené hry, která má důvtipná pravidla a strhla i dospělé, vzešel praktický impuls k výrobě ochranných štítů. Tak pod vedením Jana, hoši začali tvořit různé modely, s různými zajímavými vychytávkami, nápisy i ornamenty. Vrcholem pak byla "lesní bitva". Další pánskou akcí pod vedením Jana byla montáž nových knihoven a polic. Děvčata se zcela oddávala hře s "Pečopáky" a jejich směna a výměna byla hodna vysokoškolských kombinačních a komunikačních schopností.

V zapomnění neupadla naléhavá již předvánoční prosba dětí po vlastním prezidentovi, soudci a policistovi. Děti toužily po vlastních volbách do těchto funkcí. Toto téma přehlušilo zcela původní téma - rodiny. Podívali jsme se tedy pro inspiraci i z edukačního důvodu na fungování našeho státu. Pověděli jsme si o jeho organizační struktuře. O roli a funkci prezidenta, vládě, o jednotlivých ministerstvech a jejich oblasti zájmu. Dle tohoto modelu jsme se snažili vymyslet a vybrat to podstatné pro fungování školy. Zůstaly tedy oblasti a funkce, ke kterým jsme se více či méně úspěšně snažili nadefinovat a objevit práva a povinnosti i náplň práce. Samotné volby se pak uskutečnily v dalším týdnu.

13.- 17.1.

V pondělí se tedy konaly první volby prezidenta a policisty. Zbyly pouze tyto dvě funkce, které i přes dotaz, zda potřebujeme tyto autority zvenčí, zda nám nestačí uvnitř sebe, si ustály svoji pozici. Volilo se tedy jako při opravdových volbách. Kandidáti měli proslov, aby přesvědčili své voliče, proč mají volit právě je. Měli jsme plentu, urnu, volební lístky, doprovodnou hru na bubny a účast byla 99%. Prezidentem na 1 měsíc se stal Jáchym a policistou Johanka.

V tomto týdnu proběhly také tripartitní schůzky: učitel - dítě - rodiče. Proběhly v duchu přátelského pohovoru a zase o krůček více nás přiblížily, propojily a ukázaly, kde se kdo nachází a kam směřuje.

Největším hitem tohoto týdne se stal v nový přírůstek do školní rodiny: Pan Epson - náš nový projektor. Přírodovědné dokumentární filmy si bezprostředně získaly velkou oblibu. Téma obojživelníků tak děti připravilo na čtvrteční návštěvu Karla Makoně spojenou s touto tématikou.

V pátek jsme se vypravili do Plzně na Veletrh vzdělávání, her a hraček. Dopolední pestrý program si děti užily. Co dodat: přišli jsme první a odcházeli jsme poslední. Odpoledne a druhý den se zúčastnila naše škola i jako vystavovatel.

20. - 24. 1.

Tento týden by se dal nazvat narozeninovým - hned 3 oslavy za sebou. Děti si je náležitě užily. Během týdne jsme si mimo jiné připomněli zajímavé téma obojživelníků. Přírodovědné informace jsme propojili s poezií a kresbou, a vznily zajímavé plakáty. Každý si vytvořil svůj. Také jsme podnikli dobrodružnou průzkumnou výpravu do odlehlejší rokliny, kde se děti náležitě vydováděly a vyzkoušely stavby roztodivných příbytků. Během týdne jsme často používali oblíbené Logico, pro rozšíření znalostí v matematice, prostorové orientaci i českém jazyce, promítali jsme matematické hry na plátno, zabývali se slovy nadřazenými, podřazenými, souřadnými, velkým hitem bylo vybarvování omalovánkového draka, který oslovil všechny děti. Probíhaly také individuální pohovory a sezení s dětmi, abychom společně zmapovali a uzavřeli první pololetí.

27. - 30.1.

Závěr prvního pololetí byl již cítit ve vzduchu. Vše spělo ke dni hraček a vysvědčení. Opakovali jsme si probranou látku posledních týdnů, zvládli jsme si i zahrát fotbal venku, s Bani připravit sushi, podívat se na české ilustrátory a inspirovat se tak k vlastní ilustrátorské tvorbě. Starší děti si vymslely zajímavou a chvílemi dramatickou hru na nemocnici, kde jsou hlavními hrdiny modelínové figurky, které zažívají překvapivé příběhy. Mladší děti velmi nadchl nápad tvorby deskové hry, takže skupinová práce se stala impulsem k tvorbě hry vlastní. Máme tedy zásobu nápaditých her pro sychravé únorové dny.

Vrcholem týdne byl bezesporu poslední školní den v tomto pololetí. Byl dnem hraček a vysvědčení. K němu však nebyla cesta zcela jednoduchá. Děti absolvovaly 5 úkolů, na kterých ukázaly svoji zdatnost a způsobilost k předání vysvědčení. Byly to skupinové úkoly pohybové, vědomostní z uplynulých týdnů, měly také napsat silné zážitky, zhodnotit působení dospěláků ve škole a na závěr se dopátrat vysvědčení dle prozrazených indícií. Hlad po vysvědčení byl překvapivý a málem bylo davem roztrháno. Při předání se různě proměňoval přístup dětí od velmi dojatých až po předávky humorné. Děti zajímaly hlavně fotografie, které byly součástí vysvědčení a jen málokdo si slovní hodnocení četel již ve škole. Většina si tento moment schovala pro sdílení s rodiči. Ve vzduchu byla cítit radost a uvolněnost. Odpoledne jsme si popřáli krásné pololetní prázdniny a rozjeli jsme se do svých domovů - snad s klidem a spokojeností na duši:)