.

2. STUPEŇ

V roce 2021 dokončila první z našich tříd 5. třídu a my jsme se rozhodli, že pro naše děti otevřeme 2. stupeň. Jednalo se o významný krok plný vzrušených příprav a očekávání.

Do velmi malého kolektivu od té doby přibyly také nové děti z jiných škol.

V prvním roce jsme se pokusili o unikátní motivační sci-fi hru s příběhem o expedici na cizí planetu. Měla nám pomoci neotřelým způsobem vyhodnocovat nabyté znalosti dětí a schopnost jejich uplatnění.

Ačkoli se samotná hra v každodenní školní praxi příliš neosvědčila, šlo o zajímavý pokus, který nám přinesl dynamické učební mapy. Ty u nás v současné době nahrazují klasické výukové plány. Umožňují dětem, rodičům i učitelům sledovat pokroky a orientovat se v celoročním i dlouhodobém procesu učení.

Jak roste počet tříd, vznikají nové nároky na místo ve škole. Otevřeli jsme novou učebnu a pracujeme na přidání dalších prostor a fyzického zázemí. Máme silný tým průvodců, plný inspirujících osobností.

Učíme se v souvislostech. Rozvrh vytváříme tak, aby se témata mohla prolínat jak v rozličných předmětech, tak napříč ročníky.

Také na druhém stupni si všichni netradičně tykáme. Neznámkujeme, k motivaci takové škálování nepotřebujeme. Jsme parťáci, kterým jde o totéž - o rozvoj dovedností, růst osobnosti, rozšiřování a uplatňování znalostí dítěte a jeho přípravu na další vzdělávání.

Díky pokračování dětí na druhém stupni se nám daří zachovávat kontinuitu hlavních myšlenek a poselství školy i ve vyšších ročnících. To vše v přátelském a respektujícím prostředí, které si velmi hýčkáme a společně se o něj staráme.