.

1.STUPEŇ

Škola Inspíria je inovativní základní škola malotřídního typu v současné době pro žáky 1. až 7. ročníku.


  • Kde jsme se "vyloupli"?:) - Škola Inspíria vznikla z popudu rodičů dětí z lesní školky Berounka (v Druztové) a následně dalších, kteří s touto myšlenkou a koncepcí souzní a již třetím rokem pracují na její realizaci - Kdo? Viz "Náš tým"
  • Co jsme za školu?
  • Inovativní soukromá škola malotřídního typu - od září 2018
  • S orientací na PŘÍRODU-POHYB-KOMUNIKACI

  • V obecní budově bývalé školy v malé obci Záluží 4 km od Plzně
  • V blízkosti přírody, zároveň s dostupností pro děti plzeňské a z okolí

  • Od školního roku 2019/20 součástí sítě škol MŠMT ČR

  • Věkově smíšené třídy 

  • Vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR

Rádi bychom dětem dopřáli školu, která je pro život, která pulsuje životem. Udrželi v dětech jiskru chuti po poznání a učení, který v sobě každý přirozeně máme, a rozvíjeli jejich osobnost ve všech jejích složkách. Rádi bychom dětem vytvořili prostor a podmínky, kde mohou zůstat v těsném kontaktu s přírodou, přirozeným pohybem, svým tělem, živostí, tvořivostí, chutí se rozvíjet a posouvat dál, objevovat nové...

Školu, kam se děti budou těšit a kde je jejich čas naplněn smysluplností, radostí, poznáváním, ... setkáváním s kamarády, vzájemnou inspirací.


Dílčí pasáže videí jsou točeny v různých obdobích fungování školy.


Škola Inspíria v obrázcích - Fotogalerie