POPIS PROJEKTU

O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Základní škola Inspíria s.r.o. získala pro rok 2022 v rámci projektu O2 Chytrá škola grant ve výši 93.980 Kč.

Dílčí aktivity směřujeme na vzdělávání v oblasti digitálního nadužívání, kyberhrozeb, mediální gramotnosti a práce se školským systémem EduPage, MS Office a Zoom.

Cílová skupina: žáci, rodiče a zaměstnanci ZŠ Inspíria (učitelé a nepedagogičtí pracovníci), veřejnost

Cíle projektu:

  • komplexní proškolení žáků, učitelů i rodičů v oblasti digitální a mediální gramotnosti

  • prevence rizikového chování v kyber-prostoru (kyber-šikana, kyber-predátoři)

  • eliminace nežádoucích dopadů spojených s užíváním médií a technologií (bezpečnost na internetu, dopad na zdraví)

  • pomoc učitelům a rodičům orientovat se ve světě médií a digitálních technologií a následně předávat získané znalosti dětem

  • proškolení všech cílových skupin:

školní systém EduPage (prohloubení znalostí, využití pokročilých funkcí)

aplikace Zoom (distanční výuka, online prezentace)

gramotnost a bezpečnost v MS Office

  • pozitivní dopad na budoucnost vzdělávání digitální bezpečnosti na škole

  • výstupy z projektu v budoucnu začlenit do výuky a používat k edukaci rodičů a učitelů

Více o grantovém programu na https://o2chytraskola.cz/.

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola