POPIS PROJEKTU

O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Základní škola Inspíria s.r.o. získala pro rok 2022 v rámci projektu O2 Chytrá škola grant ve výši 93.980 Kč.

Dílčí aktivity směřujeme na vzdělávání v oblasti digitálního nadužívání, kyberhrozeb, mediální gramotnosti a práce se školským systémem EduPage, MS Office a Zoom.

Cílová skupina: žáci, rodiče a zaměstnanci ZŠ Inspíria (učitelé a nepedagogičtí pracovníci), veřejnost

Cíle projektu:

  • komplexní proškolení žáků, učitelů i rodičů v oblasti digitální a mediální gramotnosti

  • prevence rizikového chování v kyber-prostoru (kyber-šikana, kyber-predátoři)

  • eliminace nežádoucích dopadů spojených s užíváním médií a technologií (bezpečnost na internetu, dopad na zdraví)

  • pomoc učitelům a rodičům orientovat se ve světě médií a digitálních technologií a následně předávat získané znalosti dětem

  • proškolení všech cílových skupin:

školní systém EduPage (prohloubení znalostí, využití pokročilých funkcí)

aplikace Zoom (distanční výuka, online prezentace)

gramotnost a bezpečnost v MS Office

  • pozitivní dopad na budoucnost vzdělávání digitální bezpečnosti na škole

  • výstupy z projektu v budoucnu začlenit do výuky a používat k edukaci rodičů a učitelů

Více o grantovém programu na https://o2chytraskola.cz/.

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola 

Závěrečná zpráva - projekt Chytrá škola - Nadace O2

15. 1. 2023

V roce 2022 jsme se díky projektu Chytrá škola - Nadace O2 mohli ve škole zaměřit také na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu, mediální a počítačové gramotnosti i na rozvoj využívání moderních technologií ve výuce.

Díky tomuto projektu se nám podařilo realizovat 16 výukových programů, seminářů jak pro žáky, tak rodiče a pedagogy.

Realizovali jsme:

Interaktivní program - Digitální nadužívání (Linkin Sphere)

Interaktivní program Kyberpredátoři (Peer program - Linkin Sphere)

Interaktivní program Zdraví v kyberprostoru (Linkin Sphere)

Interaktivní přednáška - Bezpečí v prostředí Microsoft Office pro žáky, rodiče a učitele

Videokurz pro rodiče - e-bezpečí pro rodiče

Workshop - My, děti a média - pro učitele a rodiče Interaktivní program

Kyberšikana (Peer program - Linkin Sphere)

Interaktivní program Kyberhrozba (lektoři z Linkin Sphere)

Workshop - Zoom pro žáky, učitele a rodiče

Workshop - EduPage pro žáky, rodiče a učitele

Děti reagovaly na témata se zaujetím. Bylo znát, že tato oblast, se kterou se setkávají ve svých životech, je pro ně přitažlivá a zajímá je. Mnohá témata byla pro ně nová, překvapivá. Důležité informace a zjištění si odnášely zejména z oblasti možných rizik, věkových hranic pro pohyb na sociálních sítích, fake news a vůbec zjištění, jak moc mohou být média zavádějící. Pochopily, jak je důležité dodržovat i v této oblasti bezpečnostní pravidla, s rozumem sdílet informace a používat kritické myšlení při užívání médií.

Pedagogové velmi ocenili rozšíření obzoru v této oblasti. Návštěvy externích lektorů hodnotili jako velmi přínosné. Některé názory si tak mohli vytříbit a posunout je dle nových dostupných informací. Uvítali také inspiraci v oblasti metod práce s dětmi na těchto tématech. Užitečné pro ně byly odkazy na metodiku na webových stránkách 02 Chytrá škola.

Rodiče projevili zájmem o tato témata zejména z důvodu setkávání se s nimi v každodenním životě a možnosti dostat se k novým informacím. Přínosné se jevily debaty a semináře, kde se mohli konkrétně doptat a řešit své individuální zkušenosti a problémy. Technické semináře jim otevřely cestu k větší efektivitě při zacházení s využívanými školními aplikacemi.

Děkujeme O2 Nadaci za podporu v této oblasti a vřele doporučujeme!