Spoluběh časem

Naše škola je živý organismus. Společně se učíme, slavíme narozeniny, jezdíme a chodíme na výlety, výstavy, exkurze. Zajímáme se o svět kolem nás.