Prevence rizikového chování na internetu v ZŠ Inspíria

25.05.2022

Dne 4. 5. 2022 jsme v naší škole přivítali skvělé lektory z osvětové neziskové organizace Linkin Sphere, z.s.

Pro 1.-3. třídu si připravili interaktivní program Zdraví v kyberprostoru, jehož cílem bylo upozornit děti na rizika nadměrného užívání technologií a na to, jak důležité je trávit svůj volný čas bez technologií.

Pro 4. a 6. třídu byl určen interaktivní program Kyberpredátoři - Peer program. Žáci si uvědomili, jaká rizika s sebou nese sdílení intimního materiálu a vyzkoušeli si ověřit identitu druhého pomocí fotografie.

Interaktivní program Digitální nadužívání pro rodiče přinesl témata jako nadměrné hraní videoher, konzumování obsahu na sociálních sítích a digitální závislosti obecně.

........

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola.