Šablony OP JAK

Šablony OP JAK_ZŠ Inspíria 


Základní škola Inspíria s.r.o. se v období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025 aktivně účastní projektových aktivit v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský.

Název projektu: OP JAK_ZŠ INSPÍRIA

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007180

Účelem dotace je:

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Šablony (aktivity) projektu:

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem/žákům/studentům ve škole /školském zařízení příjemce prostřednictvím realizace následujících aktivit projektu v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu (Zvyšování kvality a/nebo Rovný přístup):

Zvyšování kvality:

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK


Rovný přístup:

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK