PŘÍRODA

               zdroj moudrosti                  a přirozených dovedností

POHYB

                        = život                           nástroj růstu a rozvoje

KOMUNIKACE

cesta k druhému

TVOŘIVOST

nástroj sebevyjádření

VZÁJEMNOST

     dobrodružná cesta inspirace       a učení

VŘELOST

                teplo - život                bezpečné prostředí